< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 2, 21 april 2015

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Spraakverwarring over ecosysteemdiensten? Focus op functiecombinaties!

Verschillende mensen kunnen heel verschillende ideeën hebben over wat ecosysteemdiensten zijn en welke diensten belangrijk zijn. Dat maakt het gesprek rond de diensten van de natuur niet altijd gemakkelijk. Onderzoekers van Wageningen UR en CLM adviseren om in samenwerkingen te focussen op ‘functiecombinaties’, een begrip dat door veel actoren wordt herkend. lees meer

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben in opdracht van PBL de relatie bestudeerd tussen biodiversiteit en effectiviteit en betrouwbaarheid van zeven ecosysteemdiensten. Het blijkt dat een hogere biodiversiteit de effectiviteit van vijf van deze diensten vergroot. lees meer

Verdienmodellen voor natuur: leren van cultuur, onderwijs en zorg

Wat kan de natuursector leren van andere sectoren als het gaat om verdienen? In opdracht van Natuurlijk Kapitaal Nederland bestudeerde KWINK groep 21 verdienmodellen in cultuur, onderwijs en zorg. KWINK ontwikkelde ook een handvat waarmee natuurorganisaties nieuwe verdienmodellen kunnen beoordelen op geschiktheid en uitwerken voor eigen gebruik. lees meer

Korenwolfbeleid: van conflict naar synergie tussen natuur en economie

Waar de korenwolf twintig jaar geleden nog geassocieerd werd met doorgeschoten natuurbeleid, is deze bedreigde hamster nu een positief symbool voor het Limburgse landschap. Een belangrijke factor in de omslag blijkt de lerende werkwijze van het korenwolfbeleid. Die maakte onder meer zichtbaar dat de beheermaatregelen ook voordelen kunnen hebben in de vorm van ecosysteemdiensten als bodemvruchtbaarheid en cultuurlandschap. lees meer

Visies op natuurlijk kapitaal

Roel in ’t Veld (Tilburg University): Nobele waarden in een economische gedaante

Tien jaar geleden deden we een studie naar de relaties tussen natuur en gezondheid. Verblijf in of zelfs aanraking met natuur bleek niet alleen gezond, maar zelfs ... lees meer

Chris Bakker (It Fryske Gea): 'Ecosysteemdiensten kunnen het motortje zijn in een gebiedsontwikkeling'

Wij doen een verkenning naar de maatschappelijke diensten die de natuur in onze terreinen levert, naast natuurlijk de biodiversiteit. In Friesland heb je het dan bijvoorbeeld over ... lees meer

In gesprek

Werkconferentie: Investeren in groene buitenruimte loont

Hoe kan een gemeente het belang van groen volwaardig meenemen in haar besluitvorming over de inrichting en de activiteiten in de stad? Harde cijfers over de waarde van groen lijken niet perse nodig. Wat vaak wel helpt is een ‘spin in het web’ die partijen samenbrengt en een overheid die sectoroverschrijdende gebiedsplannen steunt. Dat was een van de conclusies van de werkconferentie ‘Investeren in een groene buitenruimte’ die het PBL en Platform31 op 12 maart in Almere organiseerden. lees meer

Wist je dat ...

... de Ierse en Schotse fora voor Natuurlijk Kapitaal fraaie infographics hebben gemaakt over het recept van natuurlijk kapitaal voor een biertje en een glas Schotse whisky? Cheers!

... het belang van natuurlijk kapitaal de afgelopen maanden veel in de schijnwerpers staat? Bekijk bijvoorbeeld dit debat van The Nature Conservancy, over het belang van natuur voor economische groei; in dit artikel noemt vooraanstaand econoom Jeffrey Sachs de huidige scheiding tussen natuur en economie een tragedie; het New Financial Magazine kijkt naar waardemanagement in de nieuwe economie; en in deze blog lees je over de ervaringen van de Community of Practice Financial Institutes & Natural Capital (CoP FINC).

... keurmerken zoals FSC kansen bieden voor ecosysteemdiensten om een plek te krijgen in de handelsketens van tropisch hout? Hier vind je vier acties die aan deze integratie kunnen bijdragen.

... ons rapport over twee decennia korenwolfbeleid onlangs positief in het nieuws was op Radio 1? Beluister hier het fragment.

Agenda

12 – 14 mei 2015 | European Climate Change Adaptation Conference

De European Climate Change Adaptation Conference (ECCA) in Kopenhagen draait dit jaar om klimaatadaptatie in de praktijk van politiek en bedrijfsleven. Het team van Natuurlijk Kapitaal Nederland organiseert hier een sessie over natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheid, met lessen uit het praktijkproject over het Deltaprogramma en de evaluatie van Natuurlijke Klimaatbuffer projecten. meer informatie

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96