< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 10 maart 2015

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Dit noemen we ook wel ecosysteemdiensten. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen. Graag willen we via deze nieuwsbrief de resultaten delen en daarover in gesprek gaan.

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als ze spreken over natuurlijk kapitaal? Deze en meer vragen komen aan de orde in een recent verschenen notitie over het denkkader van Natuurlijk Kapitaal Nederland.  lees meer

Nederland klaar voor klimaatadaptatie met natuur?

De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door diensten zoals opvang en berging van water. Zulke natuurinclusieve oplossingen zijn vooral kansrijk als een conventionele aanpak zoals dijkversterking onmogelijk of te kostbaar is. Dit is de belangrijkste conclusie uit een evaluatie van tien projecten van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. De evaluatie maakt deel uit van Natuurlijk Kapitaal Nederland. lees meer

Duurzame of conventionele productie van tropisch hout? Ecosysteemdiensten maken het verschil!

Cacao

Alterra Wageningen UR heeft voor het PBL een studie uitgevoerd naar de kosten en baten van conventionele versus duurzame productie van tropisch hout. Uit het onderzoek blijkt dat het meenemen van ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en wilde natuurproducten doorslaggevend kan zijn in de vergelijking.  lees meer

Visies op natuurlijk kapitaal

Joop van Bodegraven (ministerie van EZ): 'Meer investeren in natuurlijk kapitaal verhoogt onze welvaart’

Joop van Bodegraven

Of we ons dat nu bewust zijn of niet: de samenleving maakt intensief gebruik van natuurlijk kapitaal. Het mooiste voorbeeld waar ik zelf veel aan gewerkt heb ... lees meer

KlaasJan Swager (Foreco): 'Het juiste hout op de juiste plaats'

Waar haal je als houthandel je hout vandaan? Plantages zijn natuurlijk goed omdat ze een heel efficiënte vorm van landgebruik zijn. Tegelijk zijn het ... lees meer

In gesprek

Werken aan schoon water in een economisch netwerk

Gewasbeschermingsmiddelen

Vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk speerpunt in het streven naar schoon grondwater. Voor agrariërs kan dit ook economische voordelen opleveren. In de tweede bijeenkomst van praktijkproject Brabant Water van Natuurlijk Kapitaal Nederland concludeerden de deelnemers dat die economische prikkels de sleutel zijn voor verankering van duurzaamheidsmaatregelen bij agrarische bedrijven. lees meer

GLB biedt kansen voor ecosysteemdiensten

Bodemvruchtbaarheid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou een rol kunnen spelen bij het  ondersteunen van ecosysteemdiensten waarvoor geen publieke markt bestaat. Vooral als het gaat om diensten die bijdragen aan verduurzaming van de landbouw, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bodemkwaliteit. Dit was de belangrijkste conclusie van de tweede ronde gebiedsbijeenkomsten in Salland en de Veenkoloniën van Natuurlijk Kapitaal Nederland.  lees meer

Wist je dat ...

... 2015 het internationale Jaar van de Bodem is? Ook in Nederland zijn er allerlei activiteiten rondom de vruchtbaarheid van de bodem. Gerard Korthals, lid van de bodem taskforce in Wageningen, was onlangs te horen over het belang van bodemdieren op radio 5 (vanaf 24:52). Twitter: @jaarvandebodem

... de Volkskrant op 6 februari een artikel wijdde aan een van onze casussen? Het artikel behandelde de dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl, met onderaan een mooie infographic over de aan te leggen dubbele dijk.

... de aandacht voor natuurlijk kapitaal in Engeland steeds groter wordt? Zie bijvoorbeeld deze artikelen van GreenBiz, BBC, The Guardian, Huffington Post en de University of Cambridge.

... Natuurlijk Kapitaal Nederland een unieke invalshoek heeft? Het is het eerste programma dat het concept van natuurlijk kapitaal in de praktijk toepast binnen lopende investerings- en beleidsbeslissingen.

... Natuurlijk Kapitaal Nederland ook kijkt naar bestaande natuur? In een nieuw praktijkproject onderzoekt het PBL samen met Staatsbosbeheer de kansen voor verzilvering van natuur in de Weerribben-Wieden.

Agenda

12 maart 2015 | Werkconferentie ‘Investeren in een groene buitenruimte’

Met welke tools en stappen zorg je voor groene investeringen in de stad? Aan de hand van actuele stedelijke cases gaan deelnemers en sprekers op zoek naar kansen voor het verankeren van groen in de besluitvorming. Organisatie: PBL en Platform 31 (ontwikkelaar van de TEEB-stad tool).  meer informatie en aanmelden

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96