< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 8, 12 mei 2016

Twee jaar lang hebben we samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties flink gepionierd met het concept natuurlijk kapitaal. Op donderdag 19 mei is de feestelijke afsluiting van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland. Tijdens dit interactieve symposium maken we u graag deelgenoot van onze ervaringen. Het programma is inmiddels bekend. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook online deelnemen aan de discussies met de hasthag: #NKN16.

 

Petra van Egmond en Arjan Ruijs, programmaleiding

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Kansen voor opschaling van zeewierteelt in Nederland

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden. Naast het product zeewier gaat het om ecosysteemdiensten als golfslagdemping in windparken en opname van nutriënten. Deze diensten kunnen mogelijk helpen om te komen tot een rendabele grootschalige teelt. Pilotstudies zijn nodig om de werking te onderbouwen en onzekerheden te verkleinen. Lees meer

Innoveren met natuurlijk kapitaal vraagt om ruimte in regelgeving

Voor ondernemers en overheden die concreet aan de slag willen met natuurlijk kapitaal kan bestaande economische en ecologische regelgeving zowel een kans zijn als een belemmering. Zo biedt de wet Bedrijveninvesteringszones (BIZ) mogelijkheden voor het realiseren van natuur op bedrijventerreinen. Aanpassing van regelgeving kan gewenst zijn, vooral om koplopers meer ruimte te bieden. Lees meer

Verzilveren van waarde natuur vergt gerichte aanpak

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om de waarde van natuur te verzilveren. Lees meer

Kwart Nederlanders wil doneren voor boerennatuur

Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking is bereid te doneren voor natuur- en landschapsbeheer door agrariërs. Dit blijkt uit een studie waarin mensen een concreet verzoek tot donatie ontvingen voor het project ‘Boeren voor Natuur’ in Twente. Lees meer

Visies op natuurlijk kapitaal

Jack Stroeken (Slow Food Nederland): ‘Ik zie enorme kansen voor een kortere keten tussen boer en consument’

De consument stelt steeds vaker de vraag waar zijn voedsel vandaan komt en wat voor bedrijf het heeft gemaakt. Zo krijgen we bij Slow Food een breder publiek voor het verhaal van ... Lees meer

Hans Schiphorst (NP Weerribben-Wieden): ‘Ecosysteemdiensten legitimeren belastinggeld voor natuur’

De natuur levert diensten, tastbare en niet-tastbare. Dat staat voor mij als een paal boven water. Als er geen natuur zou zijn in bijvoorbeeld het Nationaal Park Weerribben-Wieden, zouden de kanoverhuurders hun business ... Lees meer

Vincent Grond (GrondRR): ‘Veranker klimaatadaptatie en natuurlijk kapitaal in een Omgevingsvisie’

Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor klimaatadaptatie, maar het vinden van oplossingen is nog niet zo makkelijk. Vaak wordt de oplossing voor een probleem gezocht op de plek waar ... Lees meer

Wist je dat ...

… onze Duitse collega’s bij Naturkapital Deutschland (@TEEBDE) een vrolijke paper art videoclip hebben gemaakt over de waarde van groen in de stad?

… Natuurlijk Kapitaal Nederland op veel plekken in Nederland met stakeholders heeft gewerkt aan het verzilveren van natuurlijk kapitaal?

het @Earthwatch_Eur debat vorige week geheel in het teken stond van hoe we natuurlijk kapitaal moeten waarderen? Bekijk hier een selectie van de presentaties.

… een van onze sprekers volgende week op #NKN16 Agrarische Ondernemer van het Jaar 2016 is geworden?

… een nieuw landsbreed pilot programma in Canada gemeentes bewust wil maken van de waarde van hun natuurlijk kapitaal?

Agenda

19 mei 2016 | Eindsymposium Natuurlijk Kapitaal Nederland

Met dit symposium sluit het PBL het onderzoeksprogramma Natuurlijk Kapitaal Nederland af. Het belooft een interactieve bijeenkomst te worden met veel ruimte voor dialoog. Het programma is nu bekend. Hashtag: #NKN16 Programma en aanmelden

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96