< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 10, 23 februari 2017

In deze laatste nieuwsbrief van het Natuurlijk Kapitaal Nederland Programma van het PBL attenderen we u graag op de laatste rapporten van het NKN programma. Op de website kunt u onder Conclusies voor beleid de belangrijkste resultaten van het eindrapport nalezen.

 

Hoe wordt verder gewerkt aan natuurlijk kapitaal in Nederland en daarbuiten? Bekijk in de nieuwste visies de blik van de Europese Commissie, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

Petra van Egmond en Arjan Ruijs, programmaleiding

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Gebiedspilots zijn nodig om habitatbanking van de grond te krijgen

Habitatbanking kan bijdragen aan het tegengaan van de achteruitgang in de biodiversiteit in Nederland. Het is een handelssysteem voor natuur: grondeigenaren ontwikkelen natuur en creëren daarmee ‘habitatrechten’ voor andere partijen. Gebiedspilots moeten meer zicht geven op de mogelijkheden. Lees meer

Kleine ondernemers jagen verduurzaming van de voedselsector aan

Kleine, innovatieve voedselbedrijven spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselproductie door in de praktijk te bewijzen dat duurzaamheid economisch haalbaar is. De overheid kan deze ontwikkeling stimuleren. Lees meer

Landelijke kaarten tonen kansen voor benutten natuurlijk kapitaal

Het benutten en beschermen van natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan de verduurzaming van voedselproductie, drinkwaterwinning en waterveiligheid. Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, laat nu op landelijke kaarten zien waar de beste kansen liggen. Lees meer

Visies op natuurlijk kapitaal

Petra Bakker (Rijkswaterstaat): ‘Waar kunnen wij het verschil maken met natuurlijk kapitaal?’

Het concept ‘natuurlijk kapitaal’ maakt energie los! Ik merk het in de pilots van ons programma Natuurlijk Kapitaal. Bijvoorbeeld rond groene daken en rond klimaatadaptatie in middelgrote gemeenten. Tegelijk blijkt het nog lastig om ... Lees meer

Micha Lubbers, provincie Noord-Holland (provincie Noord-Holland): ‘De kunst is om aan te sluiten bij de energie van de initiatiefnemers’

Met het programma Groen Kapitaal denkt de provincie al vanaf de ideeën fase mee met groene initiatieven. De kunst is om aan te sluiten bij de energie van de initiatiefnemers. Zij kunnen het project dan ... Lees meer

Anne Teller (European Commission): ‘Now, we have to take the natural capital outside the biodiversity family’

When looking at the Dutch approach to natural capital, I feel really inspired. It is very pragmatic, making the best use of the information available. And it is very bottom-up, involving a large number of people from ... Lees meer

Wist je dat ...

dit de laatste nieuwsbrief is van Natuurlijk Kapitaal Nederland, maar we in onze Twitter community @natuurkapitaal gewoon doorgaan met het delen van de laatste nieuwtjes en tips rondom duurzaam ondernemen met natuur? Zien we je daar!

MVO Nederland een online community is gestart voor en door duurzame ondernemers rondom natuurlijk kapitaal? Je kunt er je uitdagingen, oplossingen en evenementen uitwisselen met gelijkgestemden, met Futureproof als matchmaker.

de Community of Practice rond financiële instellingen en natuurlijk kapitaal een serie interviews uitbracht met een elftal bedrijven over hun investeringen in natuurlijk kapitaal?

het Vlaamse INBO vorige week ‘Werken met landschappen loont’ uitbracht, waarin pioniers vertellen over hun duurzame voedselproductie en functionele tuinen?

Colofon

Abonnementen

Dit is de laatste uitgave van deze nieuwsbrief. Blijf ons volgen via de Twitter community rondom natuurlijk kapitaal van PBL: @natuurkapitaal.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. U kunt ons ook volgen op Twitter.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96