< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 3, 16 juni 2015

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Denkmodel Natuurlijk Kapitaal Nederland biedt aanknopingspunten voor verdere vergroening GLB

Voor verdere vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 kan houvast worden gezocht bij het denkmodel van Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN). Ecosysteemdiensten die in aanmerking komen voor steun vanuit het GLB zijn diensten die gerelateerd zijn aan de landbouw, zoals bodemvruchtbaarheid, of die een publieke betekenis hebben, zoals landschap. lees meer

Heldere positionering belangrijk voor toekomst TEEB-Stad tool

De TEEB-Stad tool helpt gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven om zicht te krijgen op de positieve effecten van stedelijk groen. Bijvoorbeeld op de gezondheid of de waarde van woningen. Het instrument is goed gedocumenteerd, maar wordt nog weinig gebruikt, blijkt uit een evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving. Verduidelijking van de functie van de tool in besluitvormingsprocessen kan richting geven aan de verdere ontwikkeling van het instrument. lees meer

Behoud ecosysteemdiensten vereist vernieuwing in aansturing handelsketens van tropische producten

Met een goede aansturing van internationale handelsketens van grondstoffen kunnen overheden en marktpartijen bijdragen aan bescherming van ecosysteemdiensten in tropische gebieden. Daarbij gaat het niet alleen om de instandhouding van de productie voor Nederland, maar ook om diensten als koolstofopslag en schoon water voor de lokale bevolking. lees meer

Visies op natuurlijk kapitaal

Jacco Schuurkamp (gemeente Den Haag): 'TEEB-stad brengt basis voor gesprek’

De ‘groencollectie’ van de stad Den Haag vertegenwoordigt een aardig kapitaal in economisch, ecologisch, cultureel en recreatief opzicht. Dit jaar werkt de gemeente aan een nieuw beleidsplan voor haar parken, bomen en natuurgebieden. Als onderdeel daarvan zal ... lees meer

Herman Menkveld (akkerbouwer): ‘Vergroot de kennis over de bodem bij boeren, natuurbeheerders en burgers’

Als natuurboer exploiteer ik gebieden van Staatsbosbeheer. Het gaat bijvoorbeeld om graanakkers, waar ik me richt op een combinatie van botanische waarden en agrarische productie. En dat begint met ... lees meer

In gesprek

Blog ECCA congres 2015: hoe maken we de rol van natuur in klimaatadaptatie (be)grijpbaar?

Tijdens het driedaagse European Climate Change Adaptation congres in Kopenhagen heeft Arjan Ruijs de eerste lessen gepresenteerd van Natuurlijk Kapitaal Nederland. De dilemma’s die we in NKN  tegenkomen, blijken voor andere landen heel herkenbaar. Weten we bijvoorbeeld genoeg over ecologische dynamiek om te durven vertrouwen op nature-based solutions voor klimaatadaptatie? lees de blog van Arjan Ruijs

Wist je dat ...

… professor Louise Vet voor de Universiteit van Nederland een college heeft gegeven over de manier waarop ons ecosysteem ons geld kan opleveren? Met als voorbeeld de stad New York, die in plaats van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie een natuurgebied adopteerde.

… het debat rondom de waarde van natuur in Nederland vorige week flink oplaaide? ‘Economen en milieukundigen willen weten wat de natuur waard is,’ stelt de NRC. En: ‘Werkt het in de praktijk?’

… grote spelers in het bedrijfsleven steeds meer openstaan voor natuurinclusief ondernemen en hun bedrijfsvoering hierop aanpassen?

… onze onderzoeker Martijn van der Heide co-referent was op de jaarlijkse Westhoff-lezing van de Radboud Universiteit? Dit jaar was het thema de relatie tussen natuur en economie.

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96