Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 10, 23 februari 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Voorlopig verslag Eerste Kamer gereed

eerste kamer

Het voorlopig verslag van de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel voor een nationale politie is deze week ontvangen. De leden van de kamercommissie geven hierin namens hun fractie schriftelijk commentaar op het voorstel en stellen vragen. Hoewel alle fracties instemmen met de doelen die het wetsvoorstel beoogt te realiseren, stellen zij een aantal kritische vragen over de rechtspersoonlijkheid, de regioburgemeester en lokale inbedding. Namens de regering zal de minister van Veiligheid en Justitie reageren.

Aanvulling op transitieafspraken nationale politie

pen

De minister van Veiligheid en Justitie, de korpsbeheerders en de voorzitter van het College van procureurs-generaal hebben op 22 februari 2011 transitieafspraken gemaakt over de samenwerking in de aanloop naar de nationale politie. Uitgangspunt van de afspraken is dat de (huidige) Politiewet 1993 onverminderd van kracht blijft en dat er geen onomkeerbare stappen gezet worden gedurende de transitiefase. Dankzij de gemaakte afspraken konden de voorbereidingen voor de nationale politie van start gaan. Recentelijk hebben dezelfde partijen aanvullend aan deze afspraken een addendum ondertekend.

Lees meer…

Eén meldkamerorganisatie voor hulpdiensten

Centralisten

Bellers van het alarmnummer 112 moeten snel, eenduidig en adequaat worden geholpen met zo min mogelijk doorschakelingen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil daarom het aantal meldkamers in Nederland naar tien terugbrengen. Nu zijn dat er nog 25. Ook komt er één landelijke organisatie die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers. De nieuwe meldkamers moeten over vijf jaar volledig operationeel zijn. Dat staat in een brief die minister Opstelten namens het kabinet deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Lees meer…

Commissie: geen onrechtmatigheid bij aanbesteding politievoertuigen

politieauto

Bij de aanbesteding van nieuwe politievoertuigen zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen. De doelmatigheid van het inkoopproces is echter beperkt. De aanbesteding levert een besparing op van 25 miljoen euro. Dat is 7 miljoen euro minder dan beraamd. Dat concludeert de commissie Aanbestedingsprocedure Politievoertuigen die op verzoek van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onderzoek heeft gedaan naar de aanschaf van nieuwe politievoertuigen.

Lees meer…

Politie draagt taak gevonden voorwerpen over aan gemeenten

ivo opstelten

De registratie van gevonden en verloren voorwerpen gaat per 1 juli 2012 geheel over naar de gemeenten. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft dit eind december 2011 in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, korpsbeheerders en korpschefs gemeld.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud, mail naar Postbus.NationalePolitie@dgv.minvenj.nl.

l

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.