Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 6, 31 oktober 2011

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Ontwerpplan kwartiermaker nationale politie

politie1.jpg


De kwartiermaker nationale politie heeft onlangs het concept Ontwerpplan opgeleverd. In het Ontwerpplan wordt uitgewerkt op welke wijze de nationale politie wordt vormgegeven. Het plan bevat de missie, visie, strategie en de doorwerking daarvan in cultuur, gedrag en leiderschap.
 

Lees meer…

Wetgevingstraject nationale politie

tweede_kamer.jpg


Op 22 juni jl. zijn het nader rapport en de nota van wijziging betreffende de nieuwe Politiewet en de invoerings- en aanpassingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het verslag van de Tweede Kamer is op 28 september vastgesteld. De door de Kamerleden gestelde vragen zijn inmiddels door de minister van Veiligheid en Justitie beantwoord in de nota naar aanleiding van het verslag. Deze is vrijdag 28 oktober met de nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat geldt ook voor de stukken inzake het wetsvoorstel herziening gerechtelijke kaart. De Kamer gaat bepalen wanneer de plenaire behandeling plaatsvindt. Na inwerkingtreding van de wet kan de gefaseerde opbouw van het nationale korps beginnen.

 

Kamercommissie steunt aanvalsplan ICT politie

beeldscherm.jpg


De Kamercommissie Veiligheid en Justitie steunt het plan van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor één landelijke informatievoorziening bij de politie. Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie moet een einde maken aan de ICT-problemen bij de politie. De nieuwe Basisvoorziening Politie die de huidige informatiesystemen voor handhaving en opsporing vervangt, moet er vanaf 2014 komen.

Lees meer…

TNO-onderzoek arbeidstijden politie naar Tweede Kamer

politieagente.jpg


De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer onlangs het TNO-onderzoek naar de belemmeringen van de rechtspositie politie ten opzichte van de Arbeidstijdenwet (ATW) aangeboden. Het rapport, dat een vervolg is op het in het voorjaar gehouden onderzoek door IOOV/TNO, gaat in op belemmeringen op de inzetbaarheid van politieambtenaren. 

Lees meer…

Meldnummer ‘144, red een dier’ open op 15 november

dierenpolitie.jpg


Het meldnummer  ‘144, red een dier’ wordt op 15 november 2011 opengesteld voor het publiek. Met de komst van het speciale telefoonnummer kunnen meldingen over dierenleed beter en effectiever worden opgevolgd door de politie en andere hulpverleners en handhavers. Binnenkort gaan de eerste dierenpolitieagenten aan de slag.

Werkbezoek politie Zaanstreek-Waterland

opstelten208-nw.jpg


Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vrijdag 21 oktober een werkbezoek gebracht aan de politie Zaanstreek-Waterland. De plaatsvervangend korpschef liet een korte presentatie over woninginbraken en overvallen zien en daarna ging de minister in gesprek met diverse groepen agenten. Volgens de agenten blijken de maatregelen die zijn genomen om heterdaadkracht te vergroten, effectief te zijn.

 

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud, mail naar:
Postbus.NationalePolitie@dgv.minvenj.nl

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.