Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Jaargang 2012, Nummer 12, 14 juni 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Zeggenschap minister en lokaal bestuur over nationale politie beter verankerd

ek2.jpg

De zeggenschap van de minister van Veiligheid en Justitie over het beheer van de nationale politie wordt nadrukkelijker vastgelegd. Ook krijgt het parlement meer invloed op het beheer van de politie. Tegelijkertijd wordt de ondergeschiktheid van de korpschef aan de minister scherper aangegeven. Met deze voorstellen wil minister Opstelten tegemoet komen aan de kritiek van verschillende fracties in de Eerste Kamer op de inbedding van de nationale politie.

Lees meer…

Benoemingen Kwartiermaker Nationale Politie (KNP)

zakendoen.jpg

Onlangs is er een aantal benoemingen geweest binnen de organisatie van de Kwartiermaker Nationale Politie (KNP). Het gaat om benoemingen voor de volgende functies:
- deelkwartiermaker Financiën;
- programmamanager Politiedienstencentrum (PDC);
- chief information officers (CIO's).

Lees meer…

Gemeente Maastricht wint kort geding van coffeeshop

coffeeshops.jpg

De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft op 11 juni jl. de verzoeken van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht en de eigenaar van coffeeshop “Easy Going” tegen het besluit tot sluiting van de coffeeshop voor de duur van één maand afgewezen. De coffeeshop Easy Going weigerde zich te houden aan de nieuwe regels en na twee controles besloot burgemeester Onno Hoes de zaak te sluiten. Hierop spande de vereniging vorige maand een kort geding en een bodemprocedure aan tegen de gemeente.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie
Bureau DG Politie

Contact

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail naar: nationale.politie@minvenj.nl

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.