Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Jaargang 2012, Nummer 14, 11 juli 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Senaat voor nationale politie en nieuwe gerechtelijke kaart

eerste_kamer_kl.jpg

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de invoering van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart. Door de aanvaarding van beide wetsvoorstellen van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie komt er op 1 januari 2013 één landelijk politiekorps en wordt het aantal rechtbanken en gerechtshoven teruggebracht.

Lees meer…

Herziening gerechtelijke kaart

rechter02.jpg

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart. Met deze wet wordt het aantal arrondissementen teruggebracht tot 10 en de ressorten tot 4. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in een lange geschiedenis. Sinds 1877 kent Nederland vijf gerechtshoven, de 19 rechtbanken dateren van 1934. De nieuwe regeling treedt op 1 januari2013 inwerking, tegelijk met de Politiewet.

Lees meer…

Inrichtingsplan Nationale Politie in consultatie

politie1.jpg

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 25 juni jl. het concept Inrichtingsplan Nationale Politie ter consultatie toegestuurd aan de gezagsdragers (burgemeesters en officieren van justitie) en andere bij de politie betrokken partijen zoals de vakbonden.

Lees meer…

Jaarverslag Politie 2011: operationele sterkte gestegen

politie2.jpg

De operationele sterkte van de politie is vorig jaar gestegen van 49.745 naar 50.587 politiemensen (voltijdbanen). Dat is ruim boven de kabinetsdoelstelling van 49.500 fte’s. Dit blijkt uit het Jaarverslag Nederlandse Politie 2011 dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie
Bureau DG Politie

Contact

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail naar: nationale.politie@minvenj.nl

Aanmelden

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.