Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 7, 1 december 2011

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Overleg in Tweede Kamer over wet nationale politie

tweede_kamer.jpg

De Tweede Kamer heeft maandag 28 november de wet nationale politie behandeld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie nam tijdens het debat onder meer de twijfels over de vorming van de regionale eenheid Oost grotendeels weg. Komende dinsdag volgen nog de stemmingen. Daarna zal de Eerste Kamer de wet behandelen. Als ook de Eerste Kamer ermee instemt, zal de nationale politie in 2012 worden ingevoerd.

Lees meer…

Gesprek met Eerste Kamer over nationale politie

eerste_kamer_kl.jpg

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft dinsdag 22 november een overleg plaatsgevonden tussen de minister en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. Het overleg was informerend van aard. Een echt inhoudelijk debat is pas aan de orde als de wetgeving formeel aan de Eerste Kamer wordt aangeboden.

Lees meer…

Onderzoek naar draagvlak voor nationale politie

politie.jpg

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft onlangs de mening van medewerkers van de politie laten peilen over de nationale politie. Ruim 3600 agenten vulden de enquête in. Uit de enquête van onderzoeksbureau SmartAgent blijkt dat ongeveer 70 procent van de politiemensen neutraal tot positief staat tegenover de vorming van de nationale politie.

Lees meer…

Tweede strategische conferentie over nationale politie

voorlinden.jpg

Tijdens de tweede strategische conferentie hebben de beoogd regioburgemeesters, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een delegatie, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de regio-hoofdofficieren, en de kwartiermakers voor de nationale politie met elkaar gesproken over de nationale politie. Zij namen maandag 21 november op uitnodiging van de minister van Veiligheid en Justitie deel aan de conferentie op Landgoed Voorlinden in Wassenaar.

Lees meer…

Teeven opent meldkamer Noord-Nederland

klein_teeven_bij_de_mknn.jpg

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft maandag 28 november de meldkamer Noord-Nederland in Drachten officieel geopend. Hulpverleners van politie, brandweer en ambulancezorg uit heel Noord-Nederland werken hier samen. De meldkamer Noord-Nederland was al twee weken eerder volledig operationeel, omdat toen de meldkamers van Assen, Leeuwarden en Groningen naar Drachten verhuisden. Teeven opende ook het aan rijksweg A-7 gelegen politiediensten- en trainingscentrum Azeven.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud, mail naar: postbusdgpcommunicatie@dgv.minvenj.nl.

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.