Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 9, 30 januari 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Behandeling wetsvoorstel nationale politie in Eerste Kamer

Eerste Kamer

Het voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel nationale politie door de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie vindt plaats op 31 januari 2012. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 22 november 2011 als een mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie gevoerd.

Lees meer…

Ontwerpplan nationale politie vastgesteld

Politie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft eerder deze maand het vastgestelde Ontwerpplan nationale politie naar alle betrokken partijen gestuurd. Het Ontwerpplan is een werkdocument. Zolang het parlement niet heeft ingestemd met de wetgeving die nodig is voor de invoering van de nationale politie, zullen er geen stappen worden gezet die niet meer omkeerbaar zijn.

Lees meer…

Voortgangsrapportage ‘Minder regels, meer op straat’ naar Tweede Kamer

Politieagent op fiets

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vorige maand de eerste voortgangsrapportage van het actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Met het programma is de aanval ingezet op het terugdringen van de bureaucratie bij de politie met 25 procent en het vergroten van de ruimte voor vakmanschap van agenten. De uitvoering ligt op koers en eerste mooie resultaten zijn behaald.

Lees meer…

Politie werft 1890 nieuwe aspiranten

Agenten in opleiding

De politie heeft afgelopen jaar 1890 nieuwe aspiranten aangesteld, onder wie honderd recherchekundige zij-instromers. Om de operationele sterkte van 49.500 fte binnen de politie op peil te houden was de instroom van minimaal 1850 aspiranten vereist. Het aantal te werven aspiranten was begin 2011 per korps vastgesteld.

Lees meer…

Werkbezoek minister: Snellere afhandeling van boetes

Minister Opstelten

Automobilisten die worden betrapt op het rijden onder invloed, kunnen binnenkort binnen een halfuur rekenen op een boete of dagvaarding. In veel gevallen kan de boete meteen worden betaald. De snellere afhandeling van artikel 8 Wegenverkeerswet (rijden onder invloed) moet nog dit voorjaar in heel Nederland zijn ingevoerd. Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onlangs tijdens een werkbezoek aan de politie Rotterdam-Rijnmond in Rotterdam.

Lees meer…

Campagne '144 red een dier'

Hond

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft zondag 8 januari in Driebergen het startschot gegeven voor de campagne ‘144 red een dier’. Met een televisie- en diverse radiospots, online advertenties en een campagnesite www.144redeendier.nl wordt het meldnummer 144 breed onder de aandacht gebracht. De radiospots zijn vanaf 30 januari te horen.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud, mail naar:
Postbus.NationalePolitie@dgv.minvenj.nl

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.