Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Jaargang 2013, Nummer 17 [laatste editie], 18 maart 2013

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Algemeen Overleg over locatiebeleid van 13 maart 2013

foto_meldkamer.jpg

Woensdag 13 maart 2013 vond in de Tweede Kamer het Algemene Overleg (AO) plaats over het locatiebeleid van politie, meldkamers, rechtspraak en Openbaar Ministerie. Tijdens het AO ging de minister van Veiligheid en Justitie in debat met de Kamerleden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Minister Opstelten heeft benadrukt dat er tot en met 2015 geen politiebureaus gesloten hoeven te worden door de komst van de nationale politie.

Lees meer…

Dick Schoof benoemd tot NCTV

dickschoof.jpg

Per 1 maart 2013 is voormalig directeur-generaal Politie Dick Schoof benoemd als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Schoof is zeer verheugd met "deze mooie en verantwoordelijke functie op terreinen als terrorisme en bewaken en beveiligen, cybersecurity en nationale veiligheid/crisisbeheersing."

Lees meer…

Verhuisbericht DG Politie

jubi1.jpg

Het directoraat-generaal Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat verhuizen. Het DG Politie is vanaf dinsdag 2 april 2013 te vinden op het nieuwe adres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

Lees meer…

Politie kiest nieuw operationeel uniform

politie-man-thumbnail.jpg

Minister Opstelten heeft, na overeenstemming met korpsleiding en vakbonden, besloten dat de Nederlandse politie in 2014 een nieuw operationeel uniform krijgt. Een uniform met meer functionaliteit, uitstraling en comfort. Naast het nieuwe uniform krijgt elke collega ook een soepel en comfortabel veiligheidsvest.

Lees meer…

Rapport Commissie Haren

entopicrapport_harenklein.jpg

Op vrijdag 8 maart 2013 heeft de commissie Project X Haren -onder voorzitterschap van Job Cohen- haar bevindingen gepresenteerd. De rapporten met als titel "Twee werelden" schetsen een helder beeld van de gebeurtenissen op 21 september 2012. Het bevat concrete aanbevelingen voor bestuur en politie.
Ook de beschouwingen over de jeugdcultuur en de omgang met de sociale media zijn waardevol; zij nopen tot doordenking en plaatsen het incident in een bijzondere context. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij.  

Lees meer…

Laatste editie nieuwsbrief nationale politie

1363096494nlogo_app_venj.jpg

De nationale politie is sinds 1 januari 2013 een feit! Daarom is dit de laatste editie van de nieuwsbrief nationale politie. Berichtgeving van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u volgen via de digitale nieuwsbrief "Veiligheid en Justitie bulletin". Deze verschijnt eens in de drie weken.  

Lees meer…

Gemeenschappelijke BOB kamers in opkomst

administratieve_lasten.jpg

In lijn met de nationale politie en het Programma Administratieve Lastenverlichting Politie is er op 1 juli 2013 bij elke regionale eenheid één Gemeenschappelijke BOB (Bijzondere Opsproringsbevoegdheden) Kamer met één generiek werkproces. Medewerkers van politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken hier intensief samen om het aanvragen, administratief verwerken en toepassen van bijzondere opsporingsbevoegdheden sterk te vereenvoudigen en kwalitatief te verbeteren.

Lees meer…

Algemeen Overleg over politieonderwerpen van 24 januari 2013

tweede_kamer.jpg

Op 24 januari 2013 was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) Politieonderwerpen. Het was het eerste AO sinds de start van de nationale politie. Naast minister Opstelten nam korpschef Gerard Bouman plaats achter de tafel. Op de agenda stonden diverse onderwerpen zoals het aangiftebeleid, verzuimcijfers, rapport interne onderzoeken, Inrichtings- en realisatieplan nationale politie, begroting nationale politie, situatie Politieacademie, bevelsbevoegdheid politie en het voortgangsbericht nationale politie.  

Lees meer…

Begroting nationale politie 2013

euro2.jpg

Op 18 januari 2013 heeft minister Opstelten aan de Tweede Kamer de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2017 politie aangeboden. De effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II zijn nog niet in deze begroting verwerkt. In de begroting 2014 zal dit, na de besluitvorming rond de Voorjaarsnota, wel het geval zijn.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie
Interne bedrijfsvoering

Contact

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail naar: nationale.politie@minvenj.nl

Aanmelden

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.