Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Jaargang 2012, Nummer 13, 21 juni 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Politiewet in Eerste Kamer

ek2.jpg

Op dinsdag 19 juni jl. is in de Eerste Kamer de nadere procedure rond de invoering van de Nationale Politie besproken. Het gaat daarbij om  twee wetsvoorstellen: één voor een nieuwe Politiewet en de andere is de zogenaamde invoering- en aanpassingswet. De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zijn voornemens op maandag 2 en dinsdag 3 juli de wetsvoorstellen plenair te behandelen.

Lees meer…

Nieuwe CAO Politie ondertekend

pen.jpg

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de vertegenwoordigers van de politievakbonden ACP, NPB, VMHP en ANPV hebben vandaag het akkoord voor een nieuwe CAO Politie ondertekend. Het arbeidsvoorwaardenakkoord voor alle politiemensen heeft een looptijd van drie jaar. De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn:

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie
Bureau DG Politie

Contact

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail naar: nationale.politie@minvenj.nl

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.