Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Nummer 4, 7 september 2011

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Benoeming chefs regionale en landelijke eenheden

opstelten.jpg

Minister Opstelten heeft begin juli de kwartiermakers van de regionale eenheden en de landelijke eenheid van de nationale politie aangesteld. Onder leiding van de Kwartiermaker Nationale Politie, de heer G.L. (Gerard) Bouman, treffen zij voorbereidingen voor het nieuwe landelijke politiekorps zodat de nationale politie van start kan gaan zodra het parlement instemt met de nieuwe Politiewet. De elf kwartiermakers zijn op 1 augustus jl. aan de slag gegaan.

Lees meer…

Opstelten: aantal politievrijwilligers fors omhoog

politie1.jpg

Het aantal vrijwilligers bij de politie moet fors omhoog. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat in 2015 het aantal vrijwilligers 10% bedraagt ten opzichte van de operationele sterkte van 49.500 fte. Dat zei minister Opstelten bij de opening van het academisch jaar 2011-2012 van de Politieacademie in Apeldoorn.

Lees meer…

Belangrijke stukken naar de Tweede Kamer!

tweede_kamer.jpg

In september zendt de minister van Veiligheid en Justitie drie belangrijke stukken aan de Tweede Kamer. Minister Opstelten zal in zijn voortgangsbericht over de vorming van de nationale politie onder andere melding maken van de voortgang op het wetgevingstraject, de relatie met het bestuur (zowel regioburgemeesters als de vierhonderd andere burgemeesters), de medezeggenschap en het politieonderwijs.

Lees meer…

Stand van zaken wetgeving

wetboeken.jpg

De invoering van de nationale politie is op twee belangrijke wetsvoorstellen gebaseerd: de nieuwe Politiewet (in plaats van de Politiewet 1993) en de zogenaamde invoerings- en aanpassingswet. De nieuwe Politiewet voorziet in een herziening van het politiebestel. Het tweede wetsvoorstel betreft overgangsmaatregelen met het oog op de invoering van de nieuwe Politiewet en de wijziging van een aantal andere wetten, waarin naar de politiewet wordt verwezen.

Lees meer…

Politieonderwijs

wiskundelerares.jpg

Begin deze zomer heeft de minister van Veiligheid en Justitie een besluit genomen over de wijze waarop de Politieacademie, in lijn met het Regeerakkoord, in het nieuwe politiebestel wordt gepositioneerd. De onafhankelijke kwaliteit van het politieonderwijs, kennis en onderzoek blijft gewaarborgd door een aparte rechtspersoon Politieacademie in stand te houden.

Lees meer…

Voortgang actieprogramma "Minder regels, meer op straat"

administratieve_lasten.jpg

Het actieprogramma Minder regels, meer op straat is één van de prioriteiten van de minister van Veiligheid en Justitie en vormt naast een goede ICT één van de voorwaarden voor de nationale politie.

Lees meer…

Frontoffice-Backoffice (FoBo)

administratieve_lasten.jpg

De korpsen Midden- en West Brabant, Zeeland, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en de drie noordelijke korpsen (Groningen, Friesland en Drenthe) gaan dit najaar het Frontoffice Backoffice-model (FoBo) invoeren.

Lees meer…

Business Cases Communicatie en Facilitair Management

toetsenbord.jpg

Begin augustus zijn door de Kwartiermaker Nationale Politie (KNP) opdrachten verleend aan een extern bureau voor het uitvoeren van twee business cases op het terrein van communicatie en facilitair management.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud, mail naar:
Postbus.NationalePolitie@dgv.minvenj.

Editie

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.