Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationale politie

Jaargang 2012, Nummer 15, 6 september 2012

De nieuwsbrief nationale politie is is een elektronische nieuwsbrief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de nationale politie. In de nieuwsbrief komen ook onderwerpen aan bod die gaan over veranderingen bij de huidige politieorganisatie. Rode draad is de bijdrage die ze leveren aan een veiliger Nederland.

Benoeming korpschef nationale politie

bouman2.jpg

Op 31 augustus jl. heeft de ministerraad er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd de heer G.L. (Gerard) Bouman voor te dragen voor benoeming tot korpschef van de nationale politie. De benoeming gaat in op 1 januari 2013. De heer Bouman (1952) is op dit moment kwartiermaker nationale politie.

Lees meer…

Minder bureaucratie door afschaffen papieren bekeuring

boete.jpg

Politieagenten hoeven straks geen papieren bonnen meer uit te schrijven. Zij gaan veelvoorkomende overtredingen op straat geheel digitaal handhaven. De handgeschreven bekeuring, het zogeheten ‘geeltje’, kan worden geschrapt. Alle benodigde gegevens worden direct ter plaatse verwerkt in een handcomputer en vervolgens digitaal aangeleverd bij het Centraal Justitieel Incassobureau dat vervolgens de beschikking met acceptgiro verstuurt.

Lees meer…

Opstelten: aangifte voor burger makkelijker

beeldscherm.jpg

Door de komst van de nationale politie kan binnenkort iedereen 24 uur per dag overal aangifte doen. Mensen hoeven niet meer naar het politiebureau in de plaats waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. Iedereen die met de politie belt om aangifte te doen, wordt straks ‘op maat’ geholpen. Afhankelijk van het misdrijf kan via internet, telefonisch, aan huis of op het bureau aangifte worden gedaan. Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 3 september jl. bij de opening van het academisch jaar 2012 – 2013 van de Politieacademie in Apeldoorn.

Lees meer…

12 september: themadag “Minder regels, meer op straat”

administratieve_lasten.jpg

In het kader van het terugdringen van de bureaucratie bij de politie organiseren het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Politie en Openbaar Ministerie op woensdag 12 september a.s. de themadag “Minder regels, meer op straat” in Zeist. Het doel van deze themadag is het geven van een extra impuls aan het versterken van het vakmanschap en presterend vermogen van de politie.

Lees meer…

Aanvullend wetsvoorstel NP goedgekeurd door Ministerraad

toga.jpg

Zoals bekend treedt de Politiewet 2012 op 1 januari 2013 in werking. De Eerste Kamer plaatste kanttekeningen bij het wetsvoorstel nationale politie, maar stemde er toch mee in. Dit nadat de minister had toegezegd de wet direct na aanvaarding te zullen aanpassen en aanvullen en daartoe met spoed een wetsvoorstel in zou dienen. Dat is inmiddels gebeurd: op 31 augustus jl. bepaalde de Ministerraad dat het ontwerp-voorstel van wet gereed is. Het wordt dan ook op korte termijn ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees meer…

Nieuwe organisatie DG Politie

ministerievanjustitie.jpg

Per 1 september jl. werkt het directoraat-generaal Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie volgens een nieuwe structuur. Hiervoor is gekozen om de organisatie beter aan te laten sluiten op de structuur en werkwijze van de Nationale Politie. De organisatie is ingedeeld in drie portefeuilles met daaronder programma’s. De medewerkers van de programma’s werken in principe voor alle drie de portefeuilles en directeuren. Het management ziet er als volgt uit:

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-generaal Politie
Interne bedrijfsvoering

Contact

Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Mail naar: nationale.politie@minvenj.nl

Aanmelden

Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.