< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 oktober 2018

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Samen met de medeoverheden en maatschappelijke partijen willen we dat de visie echt gaat werken. Via de online nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer

Het kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie is op 5 oktober 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie. In het kabinetsperspectief staan drie onderwerpen centraal die nu urgent zijn en om politieke richting vragen: energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw. Lees meer

Column Emiel Reiding

"Met de komst van de NOVI komt er een wezenlijke verandering in hoe we vraagstukken in Nederland met elkaar aanpakken. Een andere verhouding tussen Rijk en regio ook. Er moet een goede balans zijn tussen de nationale en regionale belangen, waarvan de verantwoordelijkheid in veel gevallen ligt bij gemeenten en provincies." Lees meer

Publieksonderzoek: perspectieven op de leefomgeving

Hoe kijken inwoners van Nederland naar hun leefomgeving? Wat vinden zij belangrijk? En welke verantwoordelijkheid zien zij voor zichzelf en welke voor de overheid? Om hierin meer inzicht te krijgen, gaf de NOVI het onderzoeksbureau Motivaction opdracht een publieksonderzoek uit te voeren. Lees meer

Rijk en regio in gesprek

In de eerste helft van 2018 waren er verschillende gebiedsdialogen. Deze gesprekken tussen Rijk en regio krijgen dit najaar een vervolg. René Cimmermans, programmamanager Omgevingsvisie van de provincie Limburg en Gaston Gelissen, van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geven hun eerste indruk. Lees meer

Balans van de Leefomgeving: Nederland duurzaam vernieuwen

De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is de afgelopen decennia op veel vlakken verbeterd. Tegelijkertijd zijn er nog steeds hardnekkige opgaven. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het tweejaarlijks rapport Balans van de Leefomgeving. Het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie pakt deze opgaven aan. Lees meer

Verslag Kick-off Regio van de Toekomst

Op 13 september 2018 was in Utrecht de kick-off van de Regio van de Toekomst. Hoofdthema’s waren de wisselwerking tussen Rijk en regio en het scherp krijgen van de vraagstukken in de regio’s. Lees meer

Colofon

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail dan naar de postbus van de Nationale Omgevingsvisie.

Praat mee op het Forum op de website van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgt u de NOVI al op Twitter? Kijk op @NOVI_BZK