< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 maart 2018

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Samen met de medeoverheden en maatschappelijke partijen willen we dat de visie ook echt gaat werken. Via de online nieuwsbrieven bieden we jou de meest recente informatie over de NOVI. Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI? Lees dan deze nieuwsbrief!

Voorwoord Emiel Reiding

novi_ruimte

Welkom bij de eerste NOVI nieuwsbrief van 2018! Vorig jaar februari ben ik als directeur voor de NOVI aan de slag gegaan. Een fantastische uitdaging, waar we met een geweldig team en vele partijen aan werken. Er is veel te doen. We zien belangrijke uitdagingen voor Nederland. Nog meer duurzame woningen bouwen, die goed ontsloten zijn in een energieneutrale en gezonde omgeving waarin we ruimte houden voor economische activiteiten, landbouw en natuur. Tegelijkertijd moeten we bewust omgaan met de (cultuur)historie en identiteit van Nederland. Dit alles zullen we zorgvuldig moeten in te passen in ons kleine, dichtbevolkte land. Bij dat inpassen wil de NOVI helpen.

Lees meer

Proces NOVI: terugblik 2017, de verdiepingsrapporten zijn opgeleverd

novi_verdiepingsrapporten

Eind 2017 is de tweede fase van de Nationale Omgevingsvisie afgerond met het opleveren van vier verdiepingsrapporten. In deze ambtelijke verdiepingsrapporten zijn de vier strategische opgaven uitgewerkt die geagendeerd werden in de startnotitie van de Nationale Omgevingsvisie (februari 2017).

Lees meer

Rondetafelgesprek NOVI: wat waren de belangrijkste uitkomsten?

novi_rondetafelgesprek

Op 7 maart jl. heeft in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaatsgevonden over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Maatschappelijke organisaties, adviseurs, wetenschappers en decentrale overheden gaven aandachtspunten en kansen voor de NOVI aan en gingen daarover in gesprek met Tweede Kamerleden. Duidelijk is dat de aanwezige stakeholders blij zijn met de komst van de NOVI; een nationale visie waarmee het Rijk weer terug aan tafel komt.

Lees meer

Wat kan het Rijk leren van de regio’s?

novi_ruimte

De NOVI kan veel leren van de intrinsieke daadkracht van de regio’s en is daarbij ook benieuwd in hoeverre de gewenste sociaaleconomische toekomst van de regio’s wordt verbonden met strategische opgaven als energietransitie, duurzame verstedelijking en duurzame landbouw en landschap. Om ambities te laten slagen wordt al goed samengewerkt met de provincies en nu wordt ook nadrukkelijk naar het Rijk gekeken.

Lees meer

De website is live!

novi_website

De nieuwe NOVI website is live! Op www.denationaleomgevingsvisie.nl vind je informatie over de NOVI, de strategische opgaven en het proces en planning van de NOVI. Blijf via de website en de nieuwsbrieven alle ontwikkelingen rond de NOVI volgen!

 

Colofon

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?

Mail dan naar de postbus van de Nationale Omgevingsvisie.