< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 november 2018

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Samen met de medeoverheden en maatschappelijke partijen willen we dat de visie echt gaat werken. Via de online nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Column Emiel Reiding

Richting de Ontwerp-NOVI

“We werken momenteel hard aan de Ontwerp-NOVI. Dat moet ook, want we hebben nog niet iedereen overtuigd. Zie het stevige, maar zeker ook opbouwende advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Er is nog veel werk aan de winkel!" Lees meer

Niet of, of maar en, en, en

Paneldiscussie De bouwende stad

Duurzame verstedelijking: daarover ging het tijdens ‘De bouwende stad’. Deze deelsessie vond plaats tijdens de Dag van de Stad eind oktober in Amersfoort. Minister Ollongren van BZK onderstreepte daarin het belang van de Nationale Omgevingsvisie. Lees meer

Kansen en knelpunten; Rijk en Regio in gesprek in Utrecht

Discussies aan de tafels

Onlangs was de tweede gebiedsdialoog in Utrecht. In zowel de regio Utrecht als de stad zelf komen verschillende opgaven uit de NOVI samen. Wat speelt er precies en waar schuurt het? We praten erover met Erik van Hoogstraten (provincie Utrecht), Joost van Faassen (gemeente Utrecht) en Martien Plaatsman (NOVI). Lees meer

Botsproeven: de Ontwerp-NOVI toetsen aan de praktijk

Botsproeven: de Ontwerp-NOVI toetsen aan de praktijk

Onderdeel van het traject richting de Ontwerp-NOVI is het houden van een serie botsproeven. Tijdens de botsproeven toetsen we de theorie aan de praktijk met vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen en collega’s van andere departementen. Voor deze nieuwsbrief stelden we één van de deelnemende partijen enkele vragen. Lees meer

Met bewoners in gesprek over hun leefomgeving

Met bewoners in gesprek over hun leefomgeving

Onderzoeksbureau Motivaction kreeg de opdracht om een verdiepingsonderzoek uit te voeren naar aanleiding van het eerdere publieksonderzoek Burgerperspectieven voor de NOVI. De resultaten daarvan verschijnen naar verwachting in januari 2019. Lees meer

Publicaties in Landwerk en NL Magazine

Landwerk publiceerde een themanummer rond de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Landwerk is een tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied.
Lees het Landwerk themanummer

In NL Magazine verscheen een interview met o.a. Emiel Reiding. NL Mag is een magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling.
Lees het interview in NL Magazine

Colofon

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan naar de postbus van de Nationale Omgevingsvisie

Praat mee op het Forum op de website van de Nationale Omgevingsvisie.

Volgt u de NOVI al op Twitter? Kijk op @NOVI_BZK