< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationaal Programma Preventie

Nummer 3, 12 april 2013

De sleutel tot meer gezondheid ligt voor een groot deel bij partijen buiten de zorg: mensen zelf, scholen, werkgevers, sportverenigingen en gemeenten. Het Nationaal Programma Preventie werkt met al die partijen samen aan een gezond en vitaal Nederland. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van het programma.

Kabinet stelt agenda Nationaal Programma Preventie vast

woordwolk NPP

De opzet van het NPP is deze week naar de Tweede Kamer gegaan. Vandaag heeft de ministerraad op basis van dit voorstel van VWS de agenda vastgesteld voor het Nationaal Programma Preventie. Het programma wordt de komende maanden kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners uitgewerkt en vervolgens dit najaar gepresenteerd.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief 'Nationaal Programma Preventie' verschijnt in 2013 ongeveer zeven keer.
Reageren op de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar preventie@minvws.nl .

Aan- of afmelden

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Ga dan naar de pagina
Abonneren op deze site.