< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationaal Programma Preventie

Nummer 10, 19 december 2013

De sleutel tot meer gezondheid ligt voor een groot deel bij partijen buiten de zorg: mensen zelf, scholen, werkgevers, sportverenigingen en gemeenten. Het Nationaal Programma Preventie werkt met al die partijen samen aan een gezond en vitaal Nederland. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van het programma.

Minderdrinken.nl: anoniem en persoonlijk

minderdrinken.nl.ank.jpg

Stel, je groeit op met het idee dat je problemen niet aan de grote klok moet hangen. En stel dat je een drankprobleem hebt dat uit de hand dreigt te lopen. Dan kan www.minderdrinken.nl een uitkomst zijn. Een website waar mensen anoniem aan de slag kunnen met hun probleem en ervaringen met anderen kunnen delen. “Ik wilde niet in therapie, dus ben ik gaan googlen. Zonder het anonieme karakter van dit programma was ik het nooit gaan volgen.”

Lees meer…

10…

de_tien_oplossingen.ank.jpg

…oplossingen voor veerkrachtszorg. Die presenteert De Nationale Denktank in het eindrapport 2013. De titel van het rapport (‘Uitgedokterd’) en andere teksten op de cover (‘Van beperkingen tot mogelijkheden’ en ‘In 2030 iedereen chronisch gezond’) spreken boekdelen over hoe de Denktank tegen het grote maatschappelijke thema ‘zorg’ aankijkt. De groep jonge academici verwoordt het in de inleiding, gericht aan minister Schippers als volgt: “Ons ideaalbeeld voor 2013 is dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid, zorgverleners een meer ondersteunende rol hebben en de overheid gezond gedrag stimuleert in alle sectoren van de maatschappij."

Lees meer…

Wat beweegt u?

pieter_iedema.ank.jpg

In deze rubriek vraagt Peter-Jan Mol van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een professional uit het werkveld naar motieven en persoonlijke drijfveer om zich bezig te houden met preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit keer Pieter Iedema, projectmanager gezondheidsmanagement bij Bewegen Werkt en vanuit die hoedanigheid momenteel onder andere themaleider vitaliteit werknemers bij de MBO-raad.

Lees meer…

Vitaliteitstrainingen drukken ziekteverzuim Tata Steel

heliomare.ank.jpg

Gezondere werknemers, daar werkt Tata Steel (voorheen Corus) sinds enkele jaren met succes aan. Reden genoeg voor een delegatie van VWS en SZW om op 4 november jl. een bezoek te brengen aan Vitaliteitcentrum Heliomare. De uitnodiging hiervoor kwam van de samenwerkingspartners van het Vitaliteitcentrum: zorgverlener Heliomare, werkgever Tata Steel, arbodienst ArboNed en zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Lees meer…

Gezondheid en veerkracht in Nieuwegein

lijfstyle2.ank.jpg

‘Welzijn op recept’, ‘Bewegen op recept ’, een grote gezondheidsmarkt: in Nieuwegein gebeurt er veel op het gebied van preventie in de zorg. Maar hoe breng je dat alles bij elkaar? Hoe kun je preventie verankerd krijgen bij zorgaanbieders en burgers? Jan Joost Meijs, directeur van gezondheidscentrum De Roerdomp, heeft daar samen met drie andere gezondheidscentra, vele partners uit zorg en welzijn, de bibliotheek, sportverenigingen en bedrijfsleven het programma ‘Lijfstyle Nieuwegein’ voor opgezet. Maar hij hoopt ook dat gemeente en zorgverzekeraar zich er meer voor in gaan zetten. Het enthousiasme in Nieuwegein zal in ieder geval geen hindernis zijn: “Mensen vinden het leuk om hier aan te werken.”

Lees meer…

Bevolkingsonderzoek darmkanker van start

bevolkingsonderzoek.ank.jpg

1.400 tot 2.400 sterfgevallen per jaar voorkomen. Als darmkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt en behandeld wordt, komen die mooie aantallen binnen bereik, volgens de Gezondheidsraad. Vanaf 1 januari 2014 gaan de eerste uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek de deur uit. Meer informatie over het onderzoek, de volgorde van uitnodigingen, de test en de uitslag is te vinden op de website van het RIVM.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief 'Nationaal Programma Preventie' verschijnt in 2013 ongeveer zeven keer.
Reageren op de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar preventie@minvws.nl .

Aan- of afmelden

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Ga dan naar de pagina
Abonneren op deze site.