< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationaal Programma Preventie

Nummer 7, 16 oktober 2013

De sleutel tot meer gezondheid ligt voor een groot deel bij partijen buiten de zorg: mensen zelf, scholen, werkgevers, sportverenigingen en gemeenten. Het Nationaal Programma Preventie werkt met al die partijen samen aan een gezond en vitaal Nederland. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van het programma.

Nationaal Programma Preventie start in februari 2014

persbericht2.ank.jpg

Alles is gezondheid… Dat is de titel van het Nationaal Programma Preventie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma zal lopen voor een periode van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.

Lees meer…

Alles is gezondheid…

alles_is_gezondheid.ank.jpg

Hoe het Nationaal Programma Preventie er de komende jaren uit zal zien, staat beschreven in ‘Alles is gezondheid’. Met de inhoud van dit document heeft de ministerraad inmiddels ingestemd. De beschrijving van het NPP bestaat uit twee delen: Het Programma, waarin de uitgangspunten, uitdagingen en doelstellingen aan de orde komen, en De Uitwerking , waar de concrete activiteiten staan die NPP-deelnemers de komende jaren uit gaan voeren.

Conferentie NPP op 5 februari

5feb.ank.jpg

Om alvast in de agenda te zetten: op 5 februari gaat het NPP officieel van start met een conferentie. Locatie is Corpus in Oegstgeest (aan de A4). Nadere informatie over de conferentie zal te lezen zijn in de volgende nieuwsbrief, die in november verschijnt.

3

3.ank.jpg

vragen aan Lejo van der Heiden het NPP. Op vrijdag 11 oktober is de brief over het NPP naar de Kamer gestuurd. In het document staat hoe het programma er de komende drie jaar uit zal zien. Een goed moment dus om de verantwoordelijke programmaleider om een reactie te vragen.

Lees meer…

Wat beweegt u?

ingrid_hendriksen.ank.jpg

In deze rubriek vraagt Peter-Jan Mol van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een professional uit het werkveld naar motieven en persoonlijke drijfveer om zich bezig te houden met preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit keer Ingrid Hendriksen, onderzoeker bij het Expertisecentrum Lifestyle van TNO.

Lees meer…

Go!Move wint Battle of Concepts

gomove.ank.jpg

Niet de Healthy Month (3e plaats) of de ‘Calorieëncalculator’ (2e plaats), maar Go!Move heeft de Battle of Concepts gewonnen die voor het NPP was uitschreven. De handige en laagdrempelige app van Go Move geeft volgens de jury met beste antwoord op de vraag van de Battle: ‘Hoe gaan we ervoor zorgen dat jongeren gezond leven gewoon gaan vinden?’

Lees meer…

Nationale Denktank start met ‘Zorg voor gezondheid’

denktank_1.ank.jpg

‘Zorg voor Gezondheid’ voor 2013 het thema van de Nationale Denktank. De Nationale Denktank wil ‘met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder vooruit helpen. Op YouTube is hiervoor de aftrap gegeven met een video. Uiteindelijke doelen: concrete oplossingen, publieke belangstelling en een unieke ervaring voor de deelnemers.

Lees meer…

Vet Fitte Kids maakt kinderen én ouders actiever

vet_fitte_kids.ank.jpg

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen publieke en private partijen: het programma Fit Vette Kids gaat door. De fysiotherapeuten van MCN, zrgverzekeraar Achmea en gemeente Amsterdam gaan er samen voor zorgen dat kinderen actiever worden. En ouders ook; zij worden gestimuleerd zich actief in te zetten voor een blijvend resultaat.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief 'Nationaal Programma Preventie' verschijnt in 2013 acht keer.
Reageren op de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar preventie@minvws.nl .

Aan- of afmelden

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Ga dan naar de pagina Abonneren op deze website.