< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationaal Programma Preventie

Nummer 1, 18 februari 2013

De sleutel tot meer gezondheid ligt voor een groot deel bij partijen buiten de zorg: mensen zelf, scholen, werkgevers, sportverenigingen en gemeenten. Het Nationaal Programma Preventie werkt met al die partijen samen aan een gezond en vitaal Nederland. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van het programma.

Nationaal Preventie Programma: Werk maken van gezondheid

Lejo van der Heiden.jpg

Steeds meer levensjaren, die ook nog eens steeds gezonder doorgebracht worden: het gaat goed met de Nederlandse volksgezondheid. Toch kan het nog beter; voor de kwaliteit van ons leven en de vitaliteit van de economie. Het Nationaal Programma Preventie (NPP) gaat daar werk van maken. Centraal thema: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, met burgers die zelf kiezen. Programmaleider Lejo van der Heiden geeft tekst en uitleg.

Lees meer…

Gedeelde ideeën, gezamenlijk programma

samenwerken.ankeiler.jpg

“Eén gezamenlijk afgesproken ‘nationaal preventieplan’, dat ervoor moet zorgen dat mensen gezonder gaan leven.” Met dat verzoek richtten Hanke Bruins Slot (CDA) en Pia Dijkstra (D66) zich eind vorig jaar tot minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn. Met het Nationaal Preventie Programma komt het kabinet duidelijk aan dit verzoek voldoen. Want het NPP zal zich kenmerken door intensieve interactie met de betrokken partijen.

Lees meer…

Contouren van het programma

fasering_npp.ankeiler.jpg

Hoe het NPP er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt in overleg met deelnemende partijen bepaald. Voorlopig zijn er voor het NPP drie fasen voorgesteld.

  • In de eerste fase gaat het om ideeën uitwisselen met deskundigen, maatschappelijke organisaties in de zorg en daarbuiten (gemeenten, werkgevers, onderwijs) en andere departementen. Zo kan er duidelijkheid komen over de inhoud, de reikwijdte en wie waar voor verantwoordelijk is. Daarmee gaat het NPP eind maart 2013 naar de ministerraad: de eerste mijlpaal van het programma.
  • De tweede fase gaat daarna van start: afspraken, waaronder een convenant met zorgverzekeraars, worden gezamenlijk vastgelegd en aan het eind is er een uitgewerkt Nationaal Preventie Programma .
  • Eind 2013 gaat fase drie van start: de uitvoering van het NPP.

Abonneren

rijksoverheid.nl_abonneren.ankeiler.jpg

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en het laatste nieuws rond het Nationaal Programma Preventie? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief  verschijnt ongeveer 7 keer per jaar. Kent u iemand die interesse heeft voor dit onderwerp? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Heeft u suggesties voor de inhoud van de volgende nieuwsbrief? Stuur ze naar preventie@minvws.nl.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief 'Nationaal Programma Preventie' verschijnt in 2013 ongeveer zeven keer.

Reageren op de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar preventie@minvws.nl .

Aan- of afmelden?

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Ga dan naar de pagina

Abonneren op deze site.