< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nationaal Programma Preventie

Nummer 2, 4 april 2013

De sleutel tot meer gezondheid ligt voor een groot deel bij partijen buiten de zorg: mensen zelf, scholen, werkgevers, sportverenigingen en gemeenten. Het Nationaal Programma Preventie werkt met al die partijen samen aan een gezond en vitaal Nederland. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten van het programma.

Opzet NPP medio april naar Tweede Kamer

NPP

De planning is dat de opzet van het Nationaal Programma Preventie medio april naar de Tweede Kamer gaat. Dat is iets later dan voorzien. Maaike Prins van het NPP: “Preventie is nu eenmaal een breed onderwerp dat in meerdere sectoren tegelijk speelt. De afbakening vereist daarom zorgvuldigheid.”

Lees meer…

Hans Christiaanse (Cedin) over samenwerken op school

hans_christiaanse.ank.jpg

“Wat vind jij belangrijk als het om nationale preventie gaat?” Op die vraag had Hans Christiaanse  van onderwijsbureau Cedin tijdens de NPP-brainstormsessie direct een antwoord paraat: “Samenwerking tussen scholen en Centra voor Jeugd en Gezin.” Dat gebeurt al, vandaar dat hij óók zei: “Sluit aan bij wat er al in ontwikkeling is en ga niet allerlei nieuwe zaken de scholen binnenrollen.”

Lees meer…

Gezond: werk hebben en houden

sonja_bleuland.ank.jpg

Werken is gezond: mensen die door hun werk goed in hun vel zitten, leveren een belangrijke bijdrage aan de algemene gezondheid van Nederland. Gezondheid is andersom ook belangrijk voor het werk: de arbeidsmarkt is gebaat bij duurzame inzetbaarheid van burgers. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat Sonja Bleuland van Oordt-Dröge, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aanschuift bij het NPP. “Je inzetten voor preventie op de werkplek en zorgen dat mensen dáár gewoon fit en inzetbaar blijven: dan snijdt het mes aan twee kanten.”

Lees meer…

147...

147.ank.jpg

…e-mails zijn er tot nu toe binnengekomen op preventie@minvws.nl . 147 berichten met een grote verscheidenheid aan bijdragen en afzenders: universiteiten, ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties, koepelverenigingen, bedrijven, maar ook mensen die op persoonlijke titel tips geven. Het aantal suggesties in die 147 berichten is nog eens vele malen groter. Ze gaan over werk (“zet ZZP’ers aan tot bewegen”), wijk (“groene initiatieven voor gezondheid en sociale cohesie”), school (“stel een leerkracht ‘gezond en vitaal leven’ aan”) en zorg/publieke gezondheid (“laat supermarkten geen alcohol en tabak verkopen”).

Lees meer…

Wat beweegt u?

emiel_jansen.ank.jpg

In deze rubriek vraagt Peter-Jan Mol van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een professional uit het werkveld naar motieven en persoonlijke drijfveer om zich bezig te houden met duurzame inzetbaarheid. Dit keer Emiel Jansen, directeur van Germo Logistiek uit het Overijsselse Heeten.

Lees meer…

Louis Peters (MKB): “Niet verzinnen, maar verbinden”

louispeters.ank.jpg

“Ik vond het een nuttige sessie. Goed om met al die verschillende partijen snel te inventariseren wat er al is en er daarna verder over te praten.” Louis Peters van MKB Nederland is tevreden over de brainstormbijeenkomst die in deze eerste fase van het NPP georganiseerd werd.  Duidelijk een middel dat past bij hoe hij tegen preventie anno 2013 aankijkt: “Niet zo zeer iets nieuws verzinnen, maar verbinden.” 

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief 'Nationaal Programma Preventie' verschijnt in 2013 ongeveer zeven keer.
Reageren op de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar preventie@minvws.nl .

Aan- of afmelden?

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Ga dan naar de pagina
Abonneren op deze site.