< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 april 2015

MIRT Noordwestkant Amsterdam (NowA) - Een Meer Bereiken onderzoek

Inhoudsopgave

MIRT NowA klaar voor de analysefase

Jeanette Veurman, Kwartiermaker NowA

De afgelopen maanden is het even stil geweest rond het MIRT-onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA). Maar we hebben zeker niet stil gezeten! ‘Binnenskamers’ is met man en macht gewerkt aan het Plan van Aanpak en de organisatie voor het vervolg: de Analysefase. In de Analysefase gaan we samen met veel partijen de informatie die we in de Kwartiermakersfase verzameld hebben verder uitdiepen en streven we naar het gezamenlijk vinden van oplossingen voor mobiliteitsknelpunten. Wilt u ook meedoen? Graag! Verderop in de Nieuwsbrief vindt u uitleg over hoe ook u of uw organisatie kan aanhaken. We verwelkomen u graag, hetzij binnen het project zelf dan wel tijdens één van de bijeenkomsten die we gaan organiseren in de Analysefase. We houden u op de hoogte!

 

Lees meer over NowA klaar voor Analysefase

Regio aan het woord - BPD

Harm Janssen, directeur regio Noord-West

BPD is in heel Noord-Holland actief met het ontwerpen en het ontwikkelen van woongebieden. Bij een aantrekkelijke woon- en leefomgeving hoort een goede bereikbaarheid. Daarom zijn wij bij het NowA-onderzoek betrokken. In het Strategisch Beraad denk ik samen met overheden, bedrijfsleven en belangorganisaties mee over de richting en invulling van het project. Daarnaast brengen wij onze expertise op het gebied van de regionale woningmarkt in in het Werkspoor Ruimte en Economie. Zo leveren wij een bijdrage om ook in de toekomst voor een goed bereikbare woon- en leefomgeving te zorgen.

 

Lees meer over bereikbaarheid voor aantrekkelijkere woonomgeving

Plan van Aanpak Analysefase – Breed onderzoeken

Linda van Soerland, Provincie Noord-Holland & Clement Jager, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Ruimte en Water

In de eerste fase van NowA, de Kwartiermakersfase, zijn met vele lokale en regionale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties negen hoofdvragen geformuleerd. Deze vragen staan centraal in de Analysefase. Om antwoorden te vinden op deze vragen zijn teams van regionale actoren en experts samengesteld die aan de slag gaan in vier Werksporen: Bereikbaarheid, Gebruikers en Baathebbers, Ruimte en Economie en Technologie en Maatschappij. Met de resultaten uit de Werksporen, die begin volgend jaar beschikbaar komen, zullen we meer weten over de geconstateerde knelpunten en hoe iedereen hierover denkt. Zo kunnen we onderbouwd gaan kijken naar goede oplossingen.

 

Lees meer over Plan van Aanpak Analysefase

Betrokkenheid in de Analysefase

Sander Kooijman, Omgevingsmanager NowA

Net als in de Kwartiermakersfase staat het samen vorm geven aan het NowA-onderzoek met en door partijen uit de regio centraal in de Analysefase. Er zijn verschillende manieren en momenten waarop partijen een rol kunnen krijgen. Dat kan al vanaf de start van de Analysefase, maar partijen kunnen ook op een later moment – wanneer daar aanleiding voor is – aanhaken bij het onderzoek. Wij zijn blij dat veel partijen, zowel maatschappelijke organisaties en bedrijven als instellingen en overheden, al hebben aangegeven betrokken te willen zijn. Dit onderstreept het gezamenlijk belang van goede oplossingen voor bereikbaarheidsknelpunten in de A9-corridor.

 

Lees meer over betrokkenheid in de Analysefase

Colofon

MIRT NowA

Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe u betrokken kunt zijn bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op. 

Contactpersoon

Sander Kooijman
Omgevingsmanager NowA
sander.kooijman@minienm.nl