< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Colofon

Redactiecommissie MRT https://puc.overheid.nl/doc/PUC_41890_11/4

Contact met de redactiecommissie via mrt@mindef.nl

Het MRT verschijnt zes keer per jaar. Het auteursrecht wordt met de publicatie overgedragen aan de Staat der Nederlanden. Gedrukt en uitgegeven onder auspiciën van het ministerie van Defensie.

Dit tijdschrift, sedert mei 1903 verschenen onder de titel “Militaire Jurisprudentie”, wordt sedert juli 1905, met onderbreking van juli 1943 tot januari 1946, uitgegeven onder de titel “Militair Rechtelijk Tijdschrift”.