< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 2, 4 april 2017

Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren

Vandaag heeft de voorzitter van de Commissie vraagfinanciering mbo, Jolande Sap, haar advies 'Doorleren werkt' aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister heeft de commissie ingesteld om advies uit te brengen over de uitwerking van vraagfinanciering in het mbo in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten. 
Lees meer

Aanbieding advies over arbeidsmarktperspectief niveau 2 opleidingen mbo

De Tweede Kamer heeft het advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) ontvangen over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het mbo: wat kunnen mbo-instellingen doen om het arbeidsmarktperspectief voor jongeren die op dit niveau zijn aangewezen te versterken en wat is daar voor nodig?

Lees meer

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren

Het SER-advies 'Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren' (ga naar het rapport) is eind maart aangeboden aan OCW. De SER pleit in het advies voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur. Ook adviseert de raad onderwijsinstellingen en de overheid maatwerk te organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Lees meer

Wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen

Mbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van opleidingen. Het wetsvoorstel faciliteert samenwerking en beschermt kleine en unieke opleidingen. 

Lees meer

Subsidie landelijke makersevenement voor het onderwijs

De organisatie van de landelijke MakerFaire kan in uw handen liggen. Er is een subsidie beschikbaar om een mooi evenement te organiseren. Wilt u weten hoe u hiervoor in aanmerking kan komen, lees dan hier verder!
Lees meer

Brieven voor vmbo- en vso eindexamenkandidaten van OCW

Vorige week hebben alle vmbo- en vso eindexamenkandidaten een brief ontvangen van OCW. In deze brief wordt gewezen op het belang van oriënteren op een vervolgopleiding en het tijdig aanmelden hiervoor. Voor dit laatste punt wordt in de brief ook doorverwezen naar mbo instellingen. 

Lees meer

Wethoudersconferentie: Kansen vergroten voor jongeren zonder startkwalificatie

Er moet meer gebeuren om jongeren zonder startkwalificatie een eerlijke kans op werk te bieden. Onderwijs, werkgevers en overheid moeten samen aan de slag. Daarover waren alle aanwezigen op de Slotdag van de WerkWeek het eens. Lees het verslag van de wethoudersconferentie en laat u inspireren door de goede voorbeelden. Lees meer

Onderwijs in Cijfers nieuwe informatiebron voor schooluitval

Met ingang van eind maart is cijferinformatie over schooluitval beschikbaar via Onderwijs in Cijfers. Deze informatiebron vervangt de VSV-Verkenner. Lees meer over deze nieuwe en andere informatiebronnen. 

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)