< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 5, 2 mei 2016

“Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt”

Meer technici moeten naast hun baan in het bedrijfsleven ook lesgeven op middelbare scholen en in het mbo, staat in een rapport dat minister Bussemaker aangeboden kreeg tijdens het jaarcongres van het Techniekpact op 18 april 2016. 

Lees meer

Mbo instellingsrapportages 2015-2016 online beschikbaar

OCW stelt  via www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl rapportages met informatie over o.a. studenten, financiën, opbrengsten, beroepspraktijkvorming, studiewaarde of vsv beschikbaar, om mbo-instellingen te ondersteunen bij het opstellen en monitoren van het kwaliteitsplan. De rapportages geven inzicht in de positie t.o.v. vergelijkbare instellingen en maken trends zichtbaar. 

De Staat van het Onderwijs, Onderwijsverslag 2014-2015

Op 13 april 2016 is de Staat van het Onderwijs 2014-2015 aan de minister en staatsecretaris van het onderwijs overhandigd. Hierin komen diverse mbo onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld; kansenongelijkheid, doorstroom binnen het mbo, doorstroom mbo-hbo, veiligheid, burgerschapsonderwijs, deskundigheid en de staat van het mbo. Lees meer op www.staatvanhetonderwijs.nl en bekijk de beleidsreactie op het onderwijsverslag 2014-2015.

Nieuwe Kaderregeling van kracht voor incidentele subsidieverleningen

De ministeries van OCW, SZW en VWS hebben de uitvoering van nationale subsidies gebundeld in de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en een gemeenschappelijke Kaderregeling subsidies opgesteld. Lees meer over de gevolgen hiervan voor de aanvraag van incidentele subsidieverleningen. 

Lees meer

Lerarenregister wordt wettelijk verankerd

Het kabinet heeft besloten om het lerarenregister wettelijk te verankeren. Door het wetsvoorstel krijgen leraren meer ruimte én verantwoordelijkheid om hun beroep sterker te maken. Welke eisen aan het register worden gesteld, is aan de leraren zelf. Want talent ontwikkelen begint bij jezelf. Leerkrachten Rachelle, Renee en Marjolein vertellen over hun ervaringen op www.bestevoordeklas.
Lees meer

Gemeenten begeleiden jongeren ‘buiten beeld’ naar school of werk

27.500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een opleiding of een baan. Hiermee krijgen jongeren in een kwetsbare positie meer perspectief op de arbeidsmarkt. Ook de groep jongeren van 23 tot 27 kan vanaf 2017 door een koppeling van gegevens 'in beeld' komen en hulp krijgen. Lees meer

De Kennisrotonde: online loket voor vragen uit de onderwijspraktijk

Het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Ben je een onderwijsprofessional en wil je op snelle wijze kennisnemen van wetenschappelijk onderzoek relevant voor het onderwijs? Stel jouw vraag aan de Kennisrotonde.
Lees meer

Succesvolle samenwerkingen mbo-instellingen in Kopgroep van het Zorgpact

Binnen de Kopgroep van het Zorgpact zijn er veel succesvolle samenwerkingen waar MBO- instellingen bij zijn betrokken. De afgelopen weken bracht Doekle Terpstra een bezoek aan een aantal van deze innovatieve initiatieven. Zo werd Koplopers Opleiden voor de Toekomst (Albeda college, Zadkine en Hoornbeeck college) bezocht.
Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)