< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 7 november 2017

Kabinet Rutte III beedigd: Maak kennis met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en lees over de plannen voor het mbo in het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Bekjk de animatie

Beleid | Wet- en regelgeving | Subsidies

Reageer nog op het ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden vavo

Dit besluit regelt dat minderjarige jongeren mét een havo- of vwo-diploma uitbesteed kunnen worden aan het vavo, om daar een of meer aanvullende vakken te volgen of reeds behaalde vakken te verbeteren met een hoger cijfer. 

Lees meer

Opnieuw samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijfsleven

Negen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijfsleven krijgen ca. 9 miljoen om de aansluiting te verbeteren. Het Regionaal Investeringsfonds laat zien dat samenwerking op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt en het onderwijs zich hierbij blijft vernieuwen. Ga naar persbericht en overzicht toekenningen

Projecten | Programma's | Praktijk

Start voorlichtingscampagne ‘Meld je aan op uiterlijk 1 april’

Het ministerie van OCW is op 1 november met een voorlichtingscampagne gestart gericht op de aspirant-student die een mbo-opleiding wil volgen. Per 1 augustus 2017 zijn de regels voor het aanmelden voor het mbo veranderd.

Lees meer

MBO City: raak geïnspireerd en gemotiveerd!

Ook dit jaar biedt MBO City een rijk programma met keynotes, interactieve presentaties en workshops. OCW reflecteert op de plannen voor het mbo uit het Regeerakkoord. Op het Themaplein Onderwijs&Innovatie gaan wij graag het gesprek met u aan over de ruimte in bestaande wet- en regelgeving en nodigen wij u uit mee te denken aan de Tekentafel.    

Lees meer

Team NL verovert goud en 8 medals of excellence tijdens Wordskills

WorldSkills is het grootste beroepenevenement ter wereld. Tijdens deze 44-ste editie deed Nederland mee met 28 deelnemers in 25 beroepen aan de 4-daagse wedstrijd. Pien Hoveling heeft een gouden medaille veroverd. Verder sleepten acht Nederlandse deelnemers een medaille in de wacht voor een bovengemiddelde prestatie. Ga naar het persbericht

Informatie | Cijfers | Onderzoek

Verschenen onderzoeken

Education at a Glance 2017 - OESO (12/9/2017) Dit rapport vergelijkt diverse aspecten van de onderwijsstelsels van landen over de wereld met elkaar op basis van statische indicatoren.   
Beroep op het mbo - SCP (6/9/2017). In 'Beroep op het mbo' komen docenten, leidinggevenden, intermediairs en studenten in het mbo aan het woord over de responsiviteit van het mbo. 
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2016 - ROA (5/9/2017).  Jaarlijks onderzoek naar gediplomeerde schoolverlaters en de aansluiting met de arbeidsmarkt. 

Steeds meer mbo'ers naar het buitenland

Nederlandse mbo’ers gaan steeds vaker naar het buitenland (7%). Daarmee zit Nederland boven het Europese streefcijfer van 6% in 2020. Dat blijkt o.a. uit een analyse uit 'Statistieken mbo mobiliteit' van Nuffic.  Ga naar het persbericht

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)