< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 8, 5 december 2017

Beleid | Wet- en regelgeving | Subsidies

Verbetering en kwaliteitsborging van lob

Op 30 november jongstleden is een brief aan de Tweede Kamer over loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) verzonden. In deze brief worden voor vo en mbo bestuurlijke afspraken ter verbetering van lob gepresenteerd in de vorm van ambitie/kwaliteitsagenda’s. 

Lees meer

Ministeriële regeling Aanvullende eisen toelating mbo gepubliceerd

Op 27 november 2017 is de ministeriële regeling Aanvullende eisen toelating mbo getekend. Deze regeling bevat 47 opleidingen die aanvullende eisen bovenop de vooropleidingseisen kunnen stellen. 

Lees meer

Nieuwe aanvraagronde experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl

Vanaf 1/12/2017 tot en met 15/1/2018 kunnen mbo-instellingen voor de laatste keer aanvragen indienen voor deelname aan het experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl. De aanvraag voor de experimenten geldt alleen voor beroepsopleidingen op niveau 2. Tot nu toe zijn er voor de schooljaren 2015-2016 t/m 2017-2018 46 experimenten toegekend.   Meer informatie

Projecten | Programma's | Praktijk

Werk mee aan een sterker beroepsonderwijs

De afgelopen tijd is het beroepsonderwijs ingrijpend vernieuwd. Met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s zijn stappen gezet in het verbeteren van de aansluiting bij ontwikkelingen in het mbo en de arbeidsmarkt. Wat betekenen deze veranderingen voor het onderwijs?

Lees meer

Nieuwe landelijke Ambassadeurs mbo bekend

Sil de Weerd van Clusius College is de nieuwe Landelijke Ambassadeur mbo. Alfen uit Almere won de prijs voor beste leerbedrijf en Joany Rigters van gemeente Amsterdam die voor beste praktijkopleider tijdens het Ambassadeursgala, de finale van de Dag van het mbo. Lees het volledige bericht op www.ditismbo.nl

mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen

In 2018 worden weer nieuwe stappen gezet om het mbo aantrekkelijker te maken voor bij- en opscholing van werkenden en werkzoekenden. Zo starten er in het voorjaar van 2018  pilots voor het verbinden van certificaten aan beroepsgerichte onderdelen van mbo-opleidingen. Dit schrijft minister Van Engelshoven in haar reactie op het advies van SBB over mbo-certificaten van 3 juli jl. Bekijk de brief

Samen | slim | slagvaardig, kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

Op 27 november is tijdens de Jongvolwassenen-top in Het Spoorwegmuseum in Utrecht door diverse organisaties het Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren ondertekend.

Lees meer

‘Wat de VOG?’ – Campagne over Verklaring Omtrent het Gedrag

Werkgevers vragen steeds vaker om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) als jongeren solliciteren op een baan of stage willen lopen. De campagne Wat de VOG? neemt misstanden weg en biedt ondersteuning aan iedereen die met jongeren werkt. 
Lees meer

Informatie | Cijfers | Onderzoek

Servicepunt LOB wordt Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB ondersteunt VO- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie, de kwaliteitsborging, profes-sionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho). 

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)