< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 8, 8 september 2016

Bussemaker opent mbo-jaar: kleinere stap tussen mbo en hbo

Minister Bussemaker opende op 5 september het mbo-, hogeschool- én academisch jaar. Het mbo-jaar opende de minister op het Lentiz Life College in Schiedam. Hierbij kondigde ze o.a. aan dat ze €7,5 miljoen investeert in betere overgangen tussen het mbo en het hbo. 

Lees meer

Aanvragen cross-over kwalificaties mbo kan nog tot 15 september

Het eerste aanvraagtijdvak voor het experiment cross-over kwalificaties in het mbo loopt tot 15 september 2016. Tot dan kunt u als onderwijsinstelling dus nog een aanvraag indienen, indien u een experimentele mbo-opleiding op basis van een cross-over kwalificatie wil aanbieden vanaf het schooljaar 2017-2018.

Lees meer

Bussemaker stelt scholen in staat te helpen bij schoolkosten met extra middelen

De middelen om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten worden beschikbaar gesteld via de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’  aan mbo-instellingen (publicatie in september). Instellingen worden verzocht om, eventueel samen met een lokale Stichting Leergeld, voor het schooljaar 2016-2017 voorzieningen te treffen. 

Lees meer

Informatiebijeenkomst derde ronde experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Op 6 oktober 2016 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de derde ronde van het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’. Met dit experiment kan een mbo-instelling de leerwegen bol en bbl combineren in één opleiding, met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de opleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. 
Lees meer

Vakblad Profiel: Kwaliteit van de beroepspraktijkvorming in het mbo

Om in aanmerking te komen voor de resultaatafhankelijke beloning van het ministerie van OCW voor betere resultaten voor de bpv, moe(s)ten mbo-instellingen voor 1 september hun verbeterplan bpv indienen. ROC van Tilburg vertelt over hoe hun verbeterplan tot stand is gekomen. Lees hier het hele artikel 

Landelijke première van de documentaire Geef me een kans

Op 27 oktober vindt de première plaats van ‘Geef me een kans’: een indringende documentaire waarin twee verschillende werkgevers een risicojongere een kans geven binnen hun bedrijf. Lees meer over hoe u bij deze bijzondere filmvertoning aanwezig kan zijn. 

Lees meer

Studentenreisproduct minderjarige mbo’ers

Vanaf 1 januari 2017 is het zover: ook minderjarige mbo’ers die een beroepsopleidende leerweg volgen kunnen dan gebruikmaken van het studentenreisproduct. Met het studentenreisproduct kunnen studenten gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. 
Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)