< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 21 februari 2017

Beleid | Wet- en regelgeving

Opnieuw minder jongeren voortijdig van school

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs  (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar. Bekijk de cijfers van uw instelling of regio. 

Lees meer

Vmbo wordt sterker en praktischer / doorstroom mbo

Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo worden met een nieuwe wet mogelijk gemaakt en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo worden bij elkaar gevoegd. Ook wordt stapelen binnen het vmbo meer gestimuleerd. 

Lees meer

Ondersteuning bij vertalen burgerschapseisen naar onderwijs

Onderzoeken laten zien dat het vertalen van de burgerschapseisen naar het curriculum en de beoordeling daarvan voor veel scholen onduidelijk is en dat verdere investeringen nodig zijn. Deze onderzoeken zaten als bijlagen over de kwaliteit bij de Kamerbrief Versterking burgerschapsonderwijs.  

Lees meer

Wetsvoorstel regionale samenwerking vsv open voor internetconsultatie

Met het wetsvoorstel regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie wordt een wettelijke basis gecreëerd voor voortzetting van de vsv-aanpak. Het wetsvoorstel staat tot 8 maart 2017 open voor internetconsultatie. 

Lees meer

Succesvolle regeling voor samenwerking bedrijven en mbo in regio verlengd

De samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs in de regio krijgt een nieuwe impuls. Minister Bussemaker stelt €25 miljoen beschikbaar om het regionaal investeringsfonds met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn.

Lees meer

Regeling schoolmaatschappelijk werk met een jaar verlengd

In de brief over passend onderwijs in het mbo is aangekondigd de Regeling schoolmaatschappelijk werk met een jaar te verlengen tot 1 januari 2019. Mbo-instellingen ontvangen daardoor ook voor het jaar 2018 financiële middelen. Het volgende kabinet kan hierdoor een besluit nemen over de voortzetting van de regeling.

Projecten | Programma's | Praktijk

Startbijeenkomst mbo-certificaten op 7 maart

De MBO Raad en de NRTO organiseren, in samenwerking met OCW,  op dinsdagochtend 7 maart 2017 een startbijeenkomst over mbo-certificaten.

Lees meer

Honderden studenten nemen deel aan eerste OCW StudentLab

Vanaf februari maken circa 300 mbo- en hbo-studenten samen plannen voor beter onderwijs. In het OCW StudentLab gaan zij de komende drie maanden, onder begeleiding van 30 coaches, aan de slag met voorstellen om de aansluiting van het mbo op het hbo te verbeteren.
Lees meer

'Veelzijdiger onderwijs dankzij keuzedelen'

Sinds 1 augustus 2016 is de kwalificatiestructuur van mbo-scholen herzien. Een nieuwe  toevoeging aan het curriculum vormen de zogeheten keuzedelen. Waarom zijn die eigenlijk ingevoerd? En hoe ervaren scholen de veranderingen? Profiel belicht de visie van het ministerie van OCW en de praktijkervaring op het Koning Willem I College. Lees het artikel

Tel mee met Taal: ‘Spelen met Ruimte in de lokale samenwerking’

Tijdens de vierde conferentie zijn er 10 workshops gegeven rond vragen uit de lokale samenwerkingspraktijk, zoals: Hoe zorg je voor een brede aanpak in je regio/gemeente? Hoe commiteer je en werkgever aan de aanpak van laaggeletterdheid? Bekijk deze en andere presentaties. Lees meer

Leraar.nl: Meld je aan voor de community van en voor leraren

Leraar.nl wordt voor een groot deel gemaakt door de leden van de community en bevat naar onderwijssector een blog, forum en nieuws. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. burgerschap, blijven leren en onderwijsvernieuwing. 

Onderzoek | Informatie | Cijfers

BPV Monitor: gemiddeld een 8 voor stages en leerbanen

Met de BPV Monitor meet SBB de kwaliteit van de bpv door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf, de student en de bpv-begeleiders van de school. Bekijk de resultaten van de BPV Monitor.

Instellingsrapportage en mbo-scanner met cijfers over huidige studiejaar

De nieuwe instellingsrapportage en de online tool mbo-scanner staan nu online met cijfers over het huidige studiejaar. Ook zijn er extra-gegevens uit de BVE-monitor van ROA  over de beroepspraktijkvorming toegevoegd.

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)