< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 6, 30 augustus 2017

Beleid | Wet- en regelgeving | Subsidies

Tweede reeks MBO-certificaten beschikbaar

Met ingang van studiejaar 2017-2018 is, op voordracht van SBB, aan een tweede reeks van 48 keuzedelen een certificaat verbonden. Hiermee kan het onderwijs beter worden aangesloten bij de behoeften van het individu en de vereisten van de arbeidsmarkt. 

Lees meer

Nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren en docenten

Sinds 1 augustus gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen voor alle 250.000 leraren en docenten in het po, vo en mbo. Het gaat vooral om een herindeling naar vak inhoud, vakdidactiek en pedagogiek. De aard van de eisen blijft onveranderd.

Lees meer

Projecten | Programma's | Praktijk

Conferentie Onderweg met keuzedelen: Meld je aan!

Vind jij keuzedelen bij BBL-opleidingen lastig? Heb je een vraag over hoe je de logistiek rondom keuzedelen goed kunt regelen? Of is de examinering nog een uitdaging? Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseren de MBO Raad en regieorganisatie Herziening MBO samen met scholen de conferentie Onderweg met keuzedelen.

Lees meer

Expertisepunt LOB VO-MBO van start

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO van start gegaan. Het volgt de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo op en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. Het Expertisepunt LOB VO-MBO opereert sectoroverstijgend en gaat zorgen voor verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) van vo-leerlingen en mbo-studenten. Lees meer op www.mboraad.nl

Landelijke Werkdag Zorgpact 2017

Kom je ook naar de Landelijke Werkdag Zorgpact 2017 op woensdag 6 december? Iedereen die een bijdrage levert of wil leveren aan de beste zorg door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals is van harte welkom! 

Lees meer

Informatie | Cijfers | Onderzoek

Webpagina over private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten ondernemen? Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is mag niet weglekken en onderwijsgeld mag ook geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Daarom bestaat er al langer wet- en regelgeving voor private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen. Lees meer hierover en stel uw vragen op de speciale webpagina van de onderwijsinspectie.

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)