< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 3, 28 april 2017

OECD: Skills Strategy Diagnostic report Netherlands

De OECD heeft op 20 april haar Skills Strategy aangeboden aan minister Bussemaker en Mariëtte Hamer van de SER. De drie topprioriteiten: geef topprioriteit aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden, werk aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen en zorg dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving.  Bekijk het volledige bericht en het rapport

StudentLab Presents

Op maandagochtend 15 mei presenteren de studenten van StudentLab in Utrecht hun plannen om de overstap van het mbo naar het hbo te verbeteren tijdens StudentLab Presents! U bent van harte uitgenodigd hier bij te zijn.
Lees meer

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's

Meldt u aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten van medio mei over de nog te publiceren subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo en het nog te publiceren subsidiekader doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo. 

Lees meer

Staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2015/2016

De Inspectie van het Onderwijs heeft haar jaarlijkse onderwijsverslag uitgebracht. Een meerderheid van de mbo-instellingen stuurt door effectieve kwaliteitszorg op de kwaliteit van het onderwijs. Dit moet nog doorwerken op opleidingsniveau. Daarnaast vragen de examinering, gelijke kansen voor leerlingen en het private onderwijs aandacht.

Lees meer

Nieuwe regeling standaarden examenkwaliteit mbo

Op 4 april j.l. is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 gepubliceerd. Met deze nieuwe regeling worden de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd.

Lees meer

Campagne tegen huwelijksdwang en achterlating

Op maandag 8 mei start de landelijke jaarlijkse campagne tegen huwelijksdwang en achterlating (in opdracht van het ministerie van SZW). Alertheid door docenten, mentoren, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuningsstaf kan een wereld van verschil voor een jongere maken.

Lees meer

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW.

U ontvangt maandelijks informatie over o.a. de voortgang en ontwikkeling van beleid.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. (service/abonneren)