Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2013, Nummer 1, 20 maart 2013

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2013-01 Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014

Met deze circulaire worden gemeenten geïnformeerd over het huurprijsbeleid met ingang van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 en de daarbij van toepassing zijnde parameters.

Overzicht MG's

Hier vindt u een overzicht van alle MG's.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen, cluster Huurbeleid & Aandachtsgroepen

MG-digitaal

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.