Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2012, Nummer 1, 2 februari 2012

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2012-01

Huurprijsbeleid per 1 juli 2012, inclusief de voorgestelde hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000, de huurprijsnorm voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie. Tevens is opgenomen een samenvattend overzicht van de huurparameters.

2012 Handleiding Inkomensindicaties aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

Deze handleiding is bestemd voor verhuurders van woningen met een gereguleerde huur. De verhuurders kunnen bij de Belastingdienst informatie opvragen om te beoordelen of het huurbedrag van deze woningen extra mag worden verhoogd, op basis van de voorgestelde wetgeving voor inkomensafhankelijke huurverhoging.

Overzicht MG's

Hier vindt u een overzicht van alle MG's.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie
cluster Huurbeleid & Aandachtsgroepen

MG-digitaal

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.