Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2011, Nummer 02, 23 mei 2011

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2011-02

Hierin leest u de voorwaarden voor financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen voor volkshuisvesting.

Lees meer…

Overzicht MG's

Hier vindt u een overzicht van alle MG's.

Colofon

Ministerie BZK