Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2011, Nummer 01, 29 maart 2011

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG over huurbeleid per 1 juli 2011

 De circulaire informeert u over het huurprijsbeleid met ingang van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 en de daarbij van toepassing zijnde parameters.

Lees meer…

Colofon