Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2013, Nummer 4, 29 november 2013

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2013-03 Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2014

Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels en inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens 2014.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen
Directie Woningmarkt, afdeling Corporaties

MG-digitaal

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.