Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2010, Nummer 03, 6 oktober 2010

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

Circulaire Actualisatie werkzaamheden op de BES-eilanden en lijst buitenlanden '0,3 promille regeling'

De circulaire gaat over de mogelijkheden van Toegelaten Instellingen om werkzaamheden te verrichten op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Lees meer…

Colofon