Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

3 juni 2016

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel kleine woningen en renovaties

Inhoudsopgave

MG-circulaire 2016-02

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert over aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Per 1 juli 2016 betreft dit aanpassing van een aantal rekenregels. Daarnaast zijn er beoogde aanpassingen per 1 oktober 2016. Deze aanpassingen hebben uitsluitend betrekking op zelfstandige woningen. Het WWS voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen blijft ongewijzigd. Ga naar de MG-circulaire

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Bestuur en Wonen