< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 2, 12 oktober 2017

Via deze nieuwsbrief houdt DUO u op de hoogte van praktische zaken rondom de aanlevering van gegevens voor het lerarenregister.

Eerste registratie leraar in nieuw lerarenregister


Deze maand maken sommige scholen (de 'koplopers') als eerste kennis met het nieuwe lerarenregister. Leraren van deze koploperscholen lopen voorop met hun registratie. Doel van de koplopersperiode is het opdoen van ervaringen, die input vormen voor optimalisatie van het nieuwe lerarenregister. Basisschool de Buitenkans uit Heerenveen heeft als eerste school in Nederland het hele registratieproces doorlopen.

Het schoolbestuur van ‘De Buitenkans’ heeft de basisgegevens aan DUO geleverd en vervolgens heeft een leraar de registratie in het nieuwe lerarenregister doorlopen. Robin, administratief medewerker bij de school: 'De uitwisseling van de basisgegevens van leraren aan DUO liep in eerste instantie niet helemaal vlekkeloos, maar toen het allemaal werkte, ging het heel snel.'

Marjolein, de eerste leraar die de registratie in het nieuwe register voltooide, vond alles soepel gaan. 'Je gaat er zo doorheen. De schermen zijn gebruikersvriendelijk en ogen heel strak. Af en toe moet je nog iets aanvinken in een uitklapmenu. En aan het einde zet je een vinkje voor akkoord. Ik denk dat iedere leraar er makkelijk doorheen gaat. Ik heb er een paar minuten over gedaan.'

Start koplopers
De eerste échte registratie in het nieuwe lerarenregister is hiermee een feit. Dit is ook de start voor de periode met koplopers. Feedback van de koplopers levert waardevolle informatie op waarmee de implementatie van het nieuwe lerarenregister - op alle scholen - verder vormgegeven kan worden.
Bekijk de website en andere mijlpalen.

Contactpersoon voor aanleveren basisgegevens

Begin juni 2017 hebben alle schoolbesturen in het po, vo en mbo en het niet-bekostigd po en vo een brief ontvangen van het ministerie van OCW. Deze brief gaat over het nieuwe lerarenregister, en wat dit voor u inhoudt. In deze brief bent u ook gevraagd om binnen uw organisatie een contactpersoon voor het uitwisselen van basisgegevens aan te wijzen en deze aan DUO door te geven. Dit is nodig omdat DUO met de contactpersonen kan afstemmen en hen van informatie kan voorzien.

Nog niet alle schoolbesturen hebben een contactpersoon aan DUO aangeleverd. Er ontbreekt nog zo’n 30 procent. Heeft u nog geen contactpersoon aangeleverd? Dan kunt u dat alsnog doen via gegevensleveringleraren@duo.nl.

Graag ontvangen wij de volgende gegevens:

  • naam van de instelling/bestuur
  • BRIN-nummer* of bestuursnummer
  • e-mailadres contactpersoon
  • telefoonnummer contactpersoon

* Het BRIN-nummer is het organisatienummer van de school. Het BRIN-nummer bestaat uit 2 letters en 2 cijfers. Weet u het BRIN-nummer niet? Dan kunt u het achterhalen bij Instellingsinformatie. Hier kunt u ook het bestuursnummer vinden.

Koploper worden

Wilt u met uw school tot de koplopers horen? U bent er dan van verzekerd dat u persoonlijke begeleiding krijgt bij de gegevensaanlevering en dat u op tijd klaar bent. Ook kunnen uw leraren/docenten zich al registreren in het nieuwe register en ontvangen uw medewerkers - indien gewenst - informatie op maat over de Wet beroep leraar en lerarenregister. De koplopersperiode loopt van oktober tot en met december 2017. U kunt zich aanmelden via gegevenslevering@duo.nl. Klik hier voor meer informatie.
 

Begin op tijd

Om vóór 1 augustus 2018 klaar te zijn, is het nodig dat u op tijd begint met voorbereidingen voor de gegevensuitwisseling met DUO. Ook al is uw softwareleverancier nog niet zover dat u daadwerkelijk de gegevens aan DUO kunt aanleveren, toch kunt u al wel starten met het bepalen en vastleggen van de benoemingsgrondslagen. De meeste softwareleveranciers hebben hiervoor al ondersteuningsmiddelen ontwikkeld.

 

Website regelmatig geactualiseerd

DUO actualiseert de website lerarenregister regelmatig met onder andere praktijkvoorbeelden en nieuwe informatie over koplopers. Het loont de moeite om deze regelmatig te bekijken.

Colofon

Helpdesk lerarenregister

gegevensleveringleraren@duo.nl
050 599 95 51 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur)
www.duo.nl/lerarenregister