Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 oktober 2015

Met deze nieuwsbrief houdt de directie Koninkrijksrelaties u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 

Dit keer staat de nieuwsbrief in het teken van de conclusies van de evaluatiecommissie Caribisch Nedederland, de evaluatiecommissie Justitiele rijkswetten en de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten. De aanleiding voor deze evaluaties ontstond gedurende het transitieproces toen werd afgesproken dat vijf jaar na de totstandkoming van de nieuwe staatkundige structuur, de werking van de wetgeving, de nieuwe bestuursstructuur en de gevolgen voor de bevolking van deze veranderingen onderzocht zullen worden. Op 10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen ontmanteld, waardoor nu deze evaluaties zijn afgerond.

Caribisch Nederland

Op 12 oktober 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de uitkomsten van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland aan de Tweede Kamer aangeboden. Een link naar de begeleidende brief en het rapport vindt u hier.

Tijdens de plenaire behandeling van de vaststelling van de Rijksbegroting Hoofdstuk IV 2016 op 8 oktober 2015 heeft de minister toegezegd in de eerste helft van 2016 met een kabinetsreactie op dit rapport te komen waardoor de Tweede Kamer deze voor het zomerreces kan behandelen.

Justitiele rijkswetten

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 oktober 2015 de Tweede Kamer geinformeerd over de evaluatie van de justitiële rijkswetten. Het betreft om de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving. 

De brief en het eindverslag van de commissie vindt u hier.

Rijkswet financieel toezicht

Op 28 augustus 2015 heeft de minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer het eindadvies van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten gestuurd. Deze brief en het eindadvies vindt u hier

Op 2 oktober 2015 heeft de minister de Tweede Kamer geinformeerd dat de Rijksministerraad heeft besloten het advies van de evaluatiecommissie over te nemen. Deze brief vindt u hier.

Colofon

Redactie: NieuwsbriefKoninkrijksrelaties@minbzk.nl
Twitter: Erwin Arkenbout @ directieKR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Directie Koninkrijksrelaties