Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 oktober 2016

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u KRacht, de nieuwe E-zine van de directie Koninkrijksrelaties, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze eerste editie van KRacht aandacht voor onderstaande onderwerpen.
 

Mocht u ondanks het informatieve karakter van onze E-zine, deze niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via Kracht@minbzk.nl.

 

 

 

Eerste Koninkrijkstoernooi in Aruba

Rond 130 jongeren uit het Koninkrijk komen van 22 t/m 26 oktober 2016 in Aruba bijeen tijdens het eerste Koninkrijkstoernooi. Deze jongeren zullen tegen elkaar voetballen, basketballen en honkballen in het Joe Laveist Sport Park in San Nicolas. Prins Pieter Christiaan verricht samen met de gouverneur van Aruba, de heer Fredis Refunjol, de opening van het toernooi op 22 oktober.

Tweedaagse op Saba

Succesvolle bestuurlijke Tweedaagse 2016 op Saba

De openbare lichamen en BZK trekken samen op bij de professionalisering van het lokale bestuur in Caribisch Nederland. In dit kader organiseerde de Directie Koninkrijksrelaties op maandag 15 en dinsdag 16 augustus een succesvolle educatieve bijeenkomst op Saba, met als werktitel “De Tweedaagse”. Deelnemers hieraan waren de gezaghebbers, gedeputeerden, eilandraadsleden, eilandsecretarissen en griffiers van Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Sharing is caring

Ruim 75 leerlingen van vwo-4 klassen zijn ter gelegenheid van Prinsjesdag op dinsdag 20 september te gast bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao. Het zijn overwegend meisjes, waardoor het beeld ontstaat dat - nog meer dan in Nederland - het vwo op Curaçao gedomineerd wordt door vrouwen. Centraal staat de betekenis van Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, en de opening van het Statenjaar in Curaçao een week eerder, op de tweede dinsdag van september.

George Maduro

In ons Koninkrijk wordt dit jaar op verschillende manieren stilgestaan bij de honderdste geboortedag van George John Lionel Maduro. Attractiepark Madurodam grijpt vrijdag 15 juli, de geboortedag van zijn naamgever, aan om het verhaal van de Curaçaose oorlogsheld opnieuw te vertellen. Er verschijnt op deze bijzondere dag een biografie, er is de onthulling van een nieuw monument en er wordt een nieuwe film gepresenteerd in een speciaal daarvoor gebouwd theater. Honderden mensen zijn hiervoor uitgenodigd, onder wie nabestaanden van Maduro.

Colofon