Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 februari 2015

Met deze nieuwsbrief houdt de directie Koninkrijksrelaties u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Blog directeur Koninkrijksrelaties

Van 18 t/m 20 januari maakte de minister van BZK een rondreis langs diverse eilanden. De reis begon op Sint Maarten waar de minister heeft gesproken met de regering van Sint Maarten, in het bijzonder over integriteit, rechtshandhaving en financiën. Hierna bezocht hij de eilanden Saba en Sint Eustatius voor gesprekken met de eilandbesturen over actuele ontwikkelingen en voor bezoeken aan de centra voor jeugd en gezin. Op 21 januari bezocht hij Curaçao voor overleg met de tweede waarnemend Gouverneur, mevrouw Nolda Römer-Kenepa, en de minister-president van Curaçao.

Lees meer

Ambitietraject Koninkrijksrelaties

Op 30 oktober 2014 vond de bijeenkomst van directie Koninkrijksrelaties met de stakeholders plaats. Bij die gelegenheid is aangegeven dat er vier thema’s zijn geselecteerd, die leidend zijn voor het ‘nieuwe KR’, te weten zichtbaarheid, proactiviteit , goed bestuur en ambtelijk vakmanschap. De plannen van aanpak zijn gereed, de onderlinge koppelingen zijn gelegd en de omslag van woorden naar daden is geïnitieerd.

Lees meer

Vereffeningscommissie

Op 8 januari 2015 werd het eindrapport van de Vereffeningscommissie aangeboden aan de directeur Koninkrijksrelaties door het lid namens Nederland in de commissie en de secretaris van de commissie. In 2011 is de Vereffeningcommissie van start gegaan om te adviseren over de toedeling van activa en passiva uit de boedel van het per 10 oktober 2010 opgeheven land Nederlandse Antillen. De commissie adviseert de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verdeling tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

Lees meer

Lunchlezing ontwikkelingen Sentro di Detenshon I Korekshon (SDKK)

Op 21 januari hield Ton Golstein een lezing over de ontwikkelingen binnen de SDKK-gevangenis op Curaçao. Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft het land Curaçao, met ondersteuning van de heer Golstein, getracht de detentieomstandigheden binnen het Sentro di Detenshon I Korekshon Korsau (SDKK) op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Aanleiding hiervoor vormde het rapport van de European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading Treatment or Punishment (CPT) over de staat van penitentiaire inrichtingen in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Lees meer

Gerard van der Wulp zwaait af

‘Koester het Koninkrijk’ is de rode draad die in de diverse afscheidsredes van Gerard van der Wulp, tot begin 2015 Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, te horen was. De partners in het Koninkrijk moeten bij elkaar steun zoeken en samenwerken om de mondialisering het hoofd te bieden, zei hij. “Zie elkaar als steun, gebruik de energie om te groeien. Tussen Nederland en de eilanden zijn er veel familiebanden, historische banden, het zijn warme banden. Stoot dat niet af, maar koester het.” Daarnaast uitte hij zijn zorgen over de rechtshandhaving op de eilanden en deed de oproep om geen gêne te tonen als zij hulp moeten vragen aan de “grote broer” Nederland om samen de problematiek op te pakken.

Gerard is inmiddels met zijn vrouw Greetje weer terug in Nederland, waar hij van zijn pensioen geniet. Terugkeren naar de eilanden zal hij zeker, maar dan “als toerist in korte broek zonder stropdas”.

Op de foto Gerard van der Wulp met zijn vrouw Greetje en rechts Gouverneur George-Wout.

'Diplomatie in een woelige wereld; de Koninkrijksdimensie'

Als onderdeel van de jaarlijkse Ambassadeursconferentie vond op 26 januari een brainstormsessie met de minister van BZK en een aantal ambassadeurs plaats met als onderwerp ´Diplomatie in een woelige wereld; de Koninkrijksdimensie´. Waar het ministerie van BZK toeziet op de relatie tussen de landen van het Koninkrijk is het ministerie van BZ een Koninkrijksministerie. Dat houdt in dat BZ de buitenlandse belangen van het hele Koninkrijk behartigt. Het postennet is er voor het hele Koninkrijk en de ambassadeurs zijn dan ook Koninkrijksambassadeurs. In de brainstormsessie kwamen de interne en externe dimensie van het Koninkrijk bij elkaar.

Lees meer

Drie vragen aan: Henk Brons

Januari stond vol van kennismakingsbezoeken en overdracht, maar inmiddels heeft Henk Brons, de nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, zijn inwerkperiode achter de rug. Ter introductie stellen we drie vragen aan hem.

* Uit hoofde van je vorige functie ben je vaker in het Caribisch deel van het Koninkrijk geweest. Wat zijn je eerste indrukken nu je een maand op Curaçao woont en werkt?

In vorige functies was ik al vaker op Curaçao en de andere (ei)landen. Onder meer met de MP’s Balkenende en Rutte en in november 2013 tijdens het heel bijzondere kennismakingsbezoek van de Koning en Koningin Máxima. Maar toen ik vier weken geleden het vliegtuig uitstapte en wist dat het voor drie jaar zou zijn voelde het toch anders.

Lees meer

KR op pad: EU-OCTA forum

Op 14  januari vond er in Brussel een zogenaamd tripartite overleg plaats met de Europese Commissie, de lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Nederland) en de LGO’s. De LGO’s hebben zich verenigd in de OCTA. Belangrijk onderwerp voor het overleg was de voorbereiding van het jaarlijkse EU-OCTA forum dat dit keer, eind februari, plaats vindt in Tortola, op de British Virgin Islands. Tijdens het forum zal het voorzitterschap worden overgedragen van premier Orlando Smith aan minister-president Asjes van Curaçao.

Lees meer

Agenda

3e week februari - EU-OCTA forum
18 maart - Eilandsraadverkiezingen
30 april - Dia di Rincon
8 t/m 12 juni - Caribisch Nederland-week (in Nederland)
10 juni - Justitieel Vierpartijenoverleg (in Sint Maarten)
16 juni - Koninkrijksconferentie (Curaçao)

Colofon

Redactie: nieuwsbriefKoninkrijksrelaties@minbzk.nl

Website: www.Koninkrijksrelaties.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Directie Koninkrijksrelaties