Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 4, 6 juli 2017

Geachte lezer,

De nieuwe editie van KRacht is uit!

Fijn als u een artikel wilt delen via social media en ons blijft attenderen op interessante en inspirerende verhalen.

Klik op één van de links in de inhoudsopgave om naar het magazine te gaan.

Veel leesplezier en groeten van de KR-redactie!

Inhoudsopgave

Rijkstraineeship in Caribisch Nederland is een ‘enorme rijkdom’

Alle drie staan zij nog altijd pal achter hun keus om zich, voor hun vertrek als rijkstrainee naar Caribisch Nederland, niet al te veel te laten beïnvloeden over hoe de bijzondere gemeenten van Nederland functioneren. Wel hebben Yvonne Euverman, Iris van Beukering en Marianne Phernambucq voor hun reis naar Bonaire en Saba oriënterende gesprekken gevoerd met onder andere collega’s van BZK en in geval van Iris ook SZW. Iris volgde ook een uitgebreide cursus Papiamentu, waarbij de docente veel over de cultuur in Caribisch Nederland vertelde. Lees meer..

Feestelijke viering 4e lustrum Genootschap Nederland – Aruba

De vele genodigden voor de lustrumviering van het Genootschap Nederland – Aruba in Leidschendam, werden op zaterdag 1 juli getrakteerd op inspirerende en prikkelende voordrachten van HKH prinses Laurentien van Oranje, de gevolmachtigde minister van Aruba, Juan David Yrausquin, senator en oud-minister Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Thom de Graaf en de directeur Koninkrijksrelaties, Erwin Arkenbout, die de honneurs waarnam voor minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Indrukwekkend was ook het optreden van de veelbelovende Arubaanse sopraan, Imara Theodora Thomas, die op de piano werd begeleid door pianist Marcel Worms. Lees meer..

CBS als graadmeter voor hoe het gaat in Caribisch Nederland

De pretentie dat hij met opgehaalde cijfers een alomvattend oordeel kan geven van hoe Bonaire, Saba en Sint Eustatius en hun bevolking er nu voorstaan, heeft hij niet. Bovendien is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waar Henk van de Velden sinds 2009 werkt, een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat geen oordeel velt over de uitkomst van onderzoeken. Hij laat zich als CBS-onderzoeker bij de druk bezochte lezing van de Directie Koninkrijksrelaties op 20 april in Den Haag dan ook niet verleiden om politieke uitspraken te doen over bijvoorbeeld de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. Lees meer...

Inspirerende masterclass op Bonaire over ‘de essentie van leiderschap’

De essentie van leiderschap en inspiratie stonden op dinsdag 25 april jl. centraal tijdens  een energieke en succesvolle masterclass op Bonaire.  De masterclass in het Courtyard by Marriott was georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en was onderdeel van het Talent Ontwikkel Programma Bonaire (TOP Bonaire). Een initiatief van het programma Bestuurlijke Ontwikkeling van de directie Koninkrijksrelaties, in nauwe samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De masterclass, met een training van multi-goeroe Remco Claassen, was uitverkocht en telde  maar liefst 180 deelnemers. Lees meer...

KRacht bevat meer onderwerpen en pagina’s dan in deze nieuwsbrief staan. Ook die zijn bereikbaar via de inhoudsopgave. Klik daarvoor in het e-zine op het streepjessymbool linksboven op iedere pagina.


Colofon