Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 december 2014

Met deze nieuwsbrief houdt de directie Koninkrijksrelaties u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Blog Erwin Arkenbout

Sinds 30 oktober, de dag waarop we met de stakeholders van directie Koninkrijksrelaties bijeen waren om te spreken over onze rol en positie, taken en verantwoordelijkheden en hoe we met u het best en meest efficiënt kunnen samenwerken, is er veel gebeurd. Ik kies een aantal highlights uit, en besef dat ik niet in de buurt kom van een volledig representatief beeld van een heel intensieve periode, waarvan sommigen beweren dat daarin het Statuut en het Koninkrijk op hun grondvesten trillen.

Lees meer

Ambitietraject Koninkrijksrelaties

Op 30 oktober vond de bijeenkomst van directie Koninkrijksrelaties met de stakeholders plaats. Bij die gelegenheid is aangegeven dat uit de gesprekken met de stakeholders vier thema’s zijn geselecteerd, die leidend zijn voor het “nieuwe KR”.

Lees meer

Koninkrijksconcert 2014 in het teken van 60 jaar Statuut

Zijne Majesteit de Koning woonde maandagavond 15 december 2014, ter gelegenheid van Koninkrijksdag, het negende Koninkrijksconcert bij in Theater De Meervaart in Amsterdam. Het concert heeft als doel de verbondenheid te tonen tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. De gastheren waren minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Van der Laan van Amsterdam.

Lees meer

Minister Plasterk bedankt AMFO voor jarenlange inzet

De minister van BZK heeft op maandag 15 december in Den Haag de Raad van Toezicht en de directie van AMFO bedankt voor hun jarenlange inzet bij de bevordering van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling op de eilanden via talrijke non-gouvernementele organisaties (ngo’s) op Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Lees meer

Start onderzoek uitwerking staatkundige structuur Caribisch Nederland

Op 12 december 2014 zijn de opdrachtgevers, de gedeputeerden constitutionele zaken van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en, namens de minister, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door de evaluatiecommissie Caribisch Nederland geïnformeerd over de manier waarop zij het onderzoek uit gaat voeren. De opdrachtgevers hebben hier met instemming kennis van genomen.

Lees meer

Algemeen Overleg Koninkrijksaangelegenheden

Op 12 november 2014 vond er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de voortgangsrapportages Curacao en Sint Maarten, het onderzoek naar de uitstoot van de Isla raffinaderij op Curacao en de aanwijzing van de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en minister-president.

Lees meer

Algemeen Overleg controletaken financieel toezicht Curacao en Sint Maarten

Op 10 december vond er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Er werden diverse onderwerpen besproken, zoals de werking van de Rijkswet financieel toezicht, de rol en positie van het College financieel toezicht, de lening voor het zieken huis op Curaçao en de ontwikkeling van de relatie met Aruba in verband met de financiële situatie.

Lees meer

Bezoek minister Plasterk Bonaire en Curaçao

Minister Plasterk bracht van maandag 17 november tot en met woensdag 19 november een bezoek aan Bonaire en Curaçao dat in het teken stond van kinderrechten en samenwerking binnen het Koninkrijk.

Lees meer

Kinderrechten hoog op de agenda in het Koninkrijk

Het is niet acceptabel dat in het Koninkrijk der Nederlanden kinderen essentiële rechten missen. Het tegengaan van geweld tegen kinderen, het gezin centraal, aandacht voor ontplooiing van kinderen naast het reguliere onderwijs, de rol van ouders in de opvoeding en aanwezigheid van organisaties zoals een kinderombudsman en een kindertelefoon. Dat zijn de belangrijkste prioriteiten in het Plan van Aanpak Kinderrechten dat de minister van BZK op 20 november 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Lees meer

Inzet College financieel toezicht bij ontwerpbegroting 2015 Aruba

Op 12 november 2014 heeft de minister van BZK een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer gestuurd waarin hij schrijft over de inzet van het College financieel toezicht (Cft) om een deskundigenrapport op te stellen over het concept van de ontwerpbegroting 2015.

Lees meer

Nieuw kabinet Sint Maarten

Bron: www.sintmaartengov.org

Op Sint Maarten is op 19 december 2014 en nieuw kabinet aangetreden.

Lees meer

Drie vragen aan: Linda van de Watering & Ben Heyer

Ben Heyer en Linda van de Watering zijn begin december bij de directie Koninkrijksrelaties begonnen als beleidsjuristen. Begin januari komt Mieke Kalter als coördinerend beleidsjurist het team completeren. In de rubriek ‘Drie vragen aan’ stellen Ben en Linda zich voor.

Lees meer

KR op pad: Nol Hendriks bezoekt Bonaire

Begin december is Nol Hendriks, afdelingshoofd bij de directie KR, naar Bonaire geweest in het kader van het onderzoek naar de vrije uitkering van de openbare lichamen dat recent is opgestart. Het onderzoek vloeit voort uit het bestuurlijk overleg (juni 2014) tussen de minister van BZK en de openbare lichamen en wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ideeversa en is van belang om vast te stellen of de openbare lichamen voldoende middelen hebben om hun taken te kunnen uitvoeren (actualisatie van het referentiekader 2011).

Lees meer

Colofon

Redactie: nieuwsbriefKoninkrijksrelaties@minbzk.nl

Website: www.Koninkrijksrelaties.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Directie Koninkrijksrelaties