< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 juni 2015

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u werkzaam bent in de vreemdelingenketen of omdat u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld. De verschillende partijen in de vreemdelingenketen werken samen aan het digitaliseren van documenten en het real-time online beschikbaar hebben van vreemdelingeninformatie. Het Programma Keteninformatisering ondersteunt ketenpartners bij het digitaliseren van informatie en heeft deze nieuwsbrief voor u samengesteld.

Alleen nog papieren slingers in de vreemdelingenketen

Sinds half januari dit jaar is de zogenaamde ‘haalservice’ bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gerealiseerd en getest. Weer een stap in de richting om de gehele papieren, fysieke, stroom aan documenten tussen ketenpartners op te laten drogen en te vervangen door een digitale stroom. Hierdoor kan papier in de verschillende organisaties beperkt blijven tot cadeaupapier, verjaardagskaarten en slingers. Wat is deze haalservice van de IND? En wat levert het uiteindelijk op?

Lees meer over de haalservice IND

Schaduwdraaien overdracht IND - DT&V

Vanaf 28 september 2015 wil de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) geheel papierloos werken. Dat betekent ook dat de uitwisseling van documenten met de partners in de kleine keten papierloos moet verlopen. In de aanloop daar naartoe versturen DT&V, COA en IND elkaar een tijdje fysieke én elektronische documenten naast elkaar. Door de verschillen daartussen te meten, komen zij erachter welke hindernissen in de techniek en de implementatie nog moeten worden opgelost. 'Schaduwdraaien' heet deze testfase. Remco van Rossum laat er zijn licht over schijnen.

Interview Remco van Rossum

BVID verbindt strafrecht- en vreemdelingenketen

Basisvoorziening Identiteitsvaststelling

Verdachten, vreemdelingen en vreemdelingen in het strafrecht kennen hun eigen identificatie- en registratietraject. Die verschillende processen worden bijeengebracht in een nieuwe voorziening, de Basisvoorziening Identiteitsvaststelling (BVID). De testfase daarvan verloopt succesvol. Landelijke invoering laat niet lang meer op zich wachten.

Lees meer

The ins and outs of EURODAC

Vanaf 20 juli moet de nieuwe EURODAC verordening geïmplementeerd zijn. Met EURODAC kan snel vastgesteld worden welk land volgens de Dublin Verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Maar wat is EURODAC nu precies en wie houdt zich daar in Nederland mee bezig?

Alles over EURODAC

Colofon

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over keteninformatisering in de vreemdelingenketen? Neem dan contact met ons op!

Contact

Evelien Kingma
(Implementatiecoördinator)
Karianne van der Weijden
(Communicatieadviseur)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.zichtopdevreemdelingenketen.nl