< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

31 maart 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de Kadeverlaging Scherpekamp.
 
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 

Kadeverlaging Scherpekamp in nieuwe fase

Rijkswaterstaat neemt allerlei maatregelen om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen. De kadeverlaging Scherpekamp is er daar één van: we gaan de zomerkade over een lengte van 700 meter met ongeveer 1 meter verlagen. Het gaat om het stuk vanaf de winterdijk tot aan de ‘knik’ vlakbij de steenfabriek. Deze verlaging heeft tot gevolg dat het water (bij hoogwater) gemakkelijker door de uiterwaarden kan stromen dan nu het geval is.
Lees meer.

Volgende stap in procedure

Deze zomer begint Rijkswaterstaat met de verlaging van de zomerkade Scherpekamp. Maar zover is het nog niet. Eerst ronden we de wettelijke procedure af. Een belangrijk onderdeel daarvan is het indienen van zienswijzen. Dit is de afgelopen maanden gebeurd: belanghebbenden hebben kunnen reageren op de plannen. In april krijgen de indieners van zienswijzen antwoord op hun vragen en volgt er een definitief besluit. 
Lees meer.

Stroomkabel dieper de grond in

Bij het werken in en aan waterwegen treffen we vaak leidingen aan. Denk aan gasleidingen, stroomkabels, telecomleidingen en zelfs kerosineleidingen. Ook bij dit project  zitten er leidingen in de grond. Daarvan gaan we er één verleggen: een middenspanningskabel die van het transformatorhuisje via de Scherpekamp naar het industrieterrein gaat.
Lees meer.

Veiligheid voorop in de Huissensche Waarden

De kadeverlaging Scherpekamp is niet de enige maatregel die Rijkswaterstaat in de Huissensche Waarden treft. Ook de projecten Kribverlaging Pannerdensch Kanaal en Stroomlijn dragen bij aan het verbeteren van de hoogwaterveiligheid in deze omgeving. Een korte update van beide projecten. 
Lees meer.

Scherpekamp maakt Ruimte voor de Rivier

De kadeverlaging Scherpekamp maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies voeren dit programma uit en financieren het. In totaal gaat het om ruim dertig maatregelen die ervoor zorgen dat het water sneller wordt afgevoerd. 
Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl 

 
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)