< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 december 2016

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de Kadeverlaging Scherpekamp.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Plannen kadeverlaging bekendgemaakt

In de zomer van 2017 begint Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor verlaging van de zomerkade Scherpekamp. Voordat de eerste spade in de grond gaat, wordt een inspraakprocedure doorlopen. Binnenkort liggen de plannen ter inzage. Iedere belanghebbende kan daarop een zienswijze indienen.
Lees meer

Inloopavond Huissen goed bezocht

Op 13 oktober jl. organiseerde Rijkwaterstaat in Huissen een inloopavond over de verlaging van de zomerkade Scherpekamp in de Huissensche Waarden. Ook was er die avond informatie over twee andere projecten in hetzelfde gebied: kribverlaging Pannerdensch kanaal en Stroomlijn.
Lees meer

Scherpekamp: meer dan een zomerdijk

Scherpekamp heeft door de jaren heen op verschillende manieren een belangrijke rol vervuld. Van aan- en afvoerweg voor de oude steenfabrieken tot aan verdedigingswerk tijdens de Koude Oorlog.
Lees meer

Veilig wonen in de Huissensche Waarden

De kadeverlaging Scherpekamp is een maatregel van Rijkswaterstaat om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen. Ook andere maatregelen in de Huissensche Waarden moeten zorgen voor een betere doorstroming bij hoogwater.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)