< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 9, 31 oktober 2016

Nederland, Duitsland en België versterken gezamenlijke aanpak woninginbraken

De Nederlandse, Duitse en Belgische politie gaan intensiever samenwerken om woninginbraken aan te pakken. Dit is nodig omdat criminele bendes vaak in meerdere landen actief zijn. Dit hebben minister Van der Steur, zijn Duitse collega minister De Maizière en de Belgische minister Van Overtveldt in Aken afgesproken. Lees meer

Aantal inklimmers daalt verder

Het aantal inklimmers dat illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeert te maken is in de afgelopen drie maanden verder gedaald. Het aantal inklimmers dat aan Nederlandse of Britse zijden van het kanaal werd aangetroffen daalde van 360 in het eerste kwartaal naar 270 in het tweede kwartaal verder naar 210 in het derde kwartaal. Lees meer

Kabinet: ruimte voor hulp bij zelfdoding bij voltooid leven

Mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte en zorgvuldige criteria in staat worden gesteld dit leven op een voor hen waardige wijze af te sluiten. Ministers Schippers (VWS) en Van der Steur  reageren op het rapport ‘Voltooid Leven’ van de commissie-Schnabel. Lees meer

Minister Van der Steur: “Volle kracht vooruit met aanpak overvallen”

Sinds de start van de geïntegreerde aanpak overvallen is het aantal overvallen met 60 procent afgenomen. Er is een daling van 8 naar 3 overvallen per dag. Ook zijn er méér opgelost en méér daders veroordeeld. Minister Van der Steur riep tijdens het congres ‘Overvallen in Nederland – verder met onze succesvolle aanpak’ in een videoboodschap aan alle partners op nu door te pakken en niet te verslappen. Lees meer

Staatssecretaris Dijkhoff breidt lijst veilige landen verder uit

Staatssecretaris Dijkhoff breidt de lijst met veilige landen van herkomst uit met Algerije, Georgië, Oekraïne en Tunesië. Asielzoekers uit veilige landen maken vrijwel geen kans op een asielvergunning. Hun asielaanvragen worden met voorrang en versneld behandeld. Lees meer

Minister Van der Steur lanceert virtuele training voor personeel in horeca en winkels

Minister Van der Steur trapt op 8 oktober de Week van de Veiligheid af met de lancering van een nieuw soort training tegen overvallen voor horeca- en winkelmedewerkers. Met behulp van een virtuele overvaltraining wordt een levensechte omgeving nagebootst. Het thema van de Week van de Veiligheid 2016 is “Ben jij voorbereid op criminaliteit?”. Lees meer

Steun voor nieuwe aanpak om straffen beter en sneller uit te voeren

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Van der Steur aangenomen om straffen beter en sneller uit te voeren. Doel is te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan. De regie over de tenuitvoerlegging van straffen komt in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het Openbaar Ministerie. Lees meer

Eerste Kamer akkoord met wijziging consumentenkredietovereenkomsten

De Eerste Kamer heeft drie wetsvoorstellen van minister Van der Steur aangenomen die naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treden. Doel is de rechtszekerheid te bevorderen, onder meer via duidelijker wetteksten, vermindering van regels en een betere indeling van deze onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek. Lees meer

Nederlanders niet voorbereid op cybercrime - Campagne Alert Online om cyberkennis en –skills te vergroten hard nodig

Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij slachtoffer worden. Staatssecretaris Dijkhoff geeft bij KPN het startschot voor de campagne Alert Online. Lees meer

Overzicht incidenten op en rondom COA-locaties online

Staatssecretaris Dijkhoff heeft het overzicht van alle incidenten op en rondom asielopvanglocaties gedurende het afgelopen half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin dit jaar publiceerde de staatssecretaris voor het eerst zo'n overzicht over incidenten in 2015. Hij beloofde toen dat elk half jaar te doen. Lees meer

Nieuwe taakstelling huisvesting statushouders voor gemeenten

Gemeenten moeten in de eerste helft van 2017 voor 13.000 statushouders huisvesting regelen. Dat heeft staatsecretaris Dijkhoff bekend gemaakt. Door de lagere asielinstroom in de afgelopen maanden en de verwachting dat die ook in 2017 zal doorzetten, is de taakstelling lager dan in 2016.

Lees meer

Minister zet in op betere beveiliging mobiele data en apparatuur

Minder dan een op de vijf Nederlanders heeft zijn smartphone, laptop of tablet zodanig beveiligd dat hij zijn mobiele apparatuur bij diefstal onbruikbaar kan maken. Hierdoor loopt ruim 80% van de Nederlanders het risico dat persoonlijke gegevens na diefstal op straat belanden. Daarom roept minister Van der Steur Nederlanders op hun mobiele apparaat ‘Boefproof’ te maken. Lees meer

Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Van der Steur aangenomen dat de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert en de mogelijkheid biedt geweldplegers strenger te straffen. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2017 gefaseerd in werking. Lees meer

€ 35 miljoen extra voor kwaliteit van de rechtspraak

Vanaf 2017 wordt € 35 miljoen extra per jaar in de kwaliteit van de rechtspraak geïnvesteerd. Minister Van der Steur is tevreden over het prijsakkoord. Het biedt volgens hem de noodzakelijke ruimte om verder te investeren in de kwaliteit van de rechtspraak. Lees meer

Serie: Don Heins, wijkagent in Delft.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt meer middelen vrij voor de Nationale Politie, onder andere voor het versterken van de positie van wijkagenten. Een interview met Don Heins, wijkagent in Delft.

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.